...

Vrije keuze voor persoon met handicap moet centraal staan

rstoelPVF – Vrije keuze voor persoon met handicap moet centraal staan.

Zopas maakte minister Vandeurzen bekend hoe hij de komende jaren 330 miljoen euro investeert in de ondersteuning van mensen met een handicap. Opvallend daarbij is dat mensen die geen gespecialiseerde ondersteuning genieten, 300 euro per maand zullen krijgen om hun basisondersteuning te organiseren. 110 miljoen euro zal dat basisondersteuningsbudget (BOB) kosten.

Onafhankelijk Leven vzw steunde kritische de systeemverandering waarbij wordt gewerkt met een Trap 1 en een Trap 2. Daarbij stelde Onafhankelijk Leven vzw dat 500 euro per maand voor trap 1 een bedrag is dat echt een verschil kan maken. Tegelijkertijd hoopte Onafhankelijk Leven vzw dat het BOB gefinancierd zou worden uit de extra inning voor de Vlaamse zorgverzekering. Dat lijkt vandaag niet zo te gebeuren. Dat wil zeggen dat er nog steeds onvoldoende budget is om aan de situatie van de wachtlijsten tegemoet te komen. Onafhankelijk Leven vzw uitte deze bekommernis al eerder.

Belangrijker echter vindt Onafhankelijk Leven vzw het belang te onderstrepen van de nood aan vrije keuze van ondersteuning. Het PVF-decreet is er gekomen na jaren van strijd van mensen met een handicap, een strijd voor zelfbeschikking en keuzevrijheid. Mensen met een handicap willen niet automatisch meer worden doorverwezen naar een instelling voor personen met een handicap. Maar mensen met een handicap willen ook niet voortdurend gestimuleerd worden om beroep te doen op thuiszorgdiensten. Een groot probleem met deze diensten is dat je zelf niet kan bepalen wie in je huis komt, wanneer die komt en voor welke taken.

Onafhankelijk Leven vzw is voorstander van de door Vandeurzen voorgestelde systeemverandering. Toch is Onafhankelijk Leven vzw bezorgd dat in de uitvoering van het PVF-decreet mensen hun keuzevrijheid beperkt zou worden door hen richting thuiszorgdiensten te sturen. Dat zou het BOB in de hand kunnen werken.Ook in het ondersteuningsplan bij trap 2 wordt cruciaal of mensen zelf kunnen kiezen voor thuiszorgdiensten of niet.

Met 330 miljoen euro en een systeemverandering schieten we al een heel eind op in de richting van een oplossing van de wachtlijsten. Toch is het einde nog niet in zicht. Naast de huidige investering zal nog minstens 300 miljoen euro nodig zijn om alle mensen met een handicap op de wachtlijst een kwalitatief leven te geven. Hopelijk moeten is het daarvoor niet wachten tot de volgende Vlaamse verkiezingen.