...

Levensbeschouwelijke symbolen verbieden op school ?

Het Vlaamse gemeenschapsonderwijs voerde het hoofddoekenverbod in om de gelijkheid tussen leerlingen te bevorderenLevensbeschouwelijke symbolen verbieden ? Laat scholen zelf beslissen.

Vlaams Parlementslid Kris Van Dijck (N-VA) nam deze ochtend akte van de uitspraken van Lieven Boeve, directeur-generaal van de VSKO. Volgens Boeve “moet het verbod op de hoofddoek in alle scholen weg.” Kris Van Dijck gaat niet akkoord met die uitspraken: “Een school moet zelf de mogelijkheid hebben om het dragen van opzichtelijke levensbeschouwelijke symbolen te verbieden als dat nodig is om de harmonie onder de leerlingen te garanderen. Dit is immers de essentie van onze vrijheid van onderwijs.”

Algemeen vindt de N-VA dat het dragen van levensbeschouwelijke symbolen in het onderwijs kan, als dit past in het opvoedkundig project van de school, terwijl de school zich uiteraard moet blijven inschrijven in de waarden en normen van de Vlaamse gemeenschap en voldoen aan de voorwaarden voor het behalen van de eindtermen.

“Maar een school of schoolbestuur moet volgens de N-VA wel de mogelijkheid hebben om het dragen van opzichtelijke levensbeschouwelijke symbolen te verbieden als dat nodig is om de harmonie onder de leerlingen te garanderen. Vrijheid van onderwijs en autonomie van de school gaan hand in hand”, aldus Van Dijck, die reeds jaar en dag in de commissie Onderwijs zetelt. “Dergelijk verbod is nu eenmaal soms nodig om polarisering in bepaalde scholen te vermijden. In die gevallen is een strikte neutraliteit belangrijk. Dat kan een school best zelf inschatten. En daar staan wij achter als N-VA.”