...

Gentse student-ondernemers krijgen hulp bij ondernemen

studentenExperten bieden Gentse student-ondernemers professionele hulp bij het ondernemen

Student Ghentrepreneur heeft sinds dit academiejaar een nieuwe dienstverlening voor haar student-ondernemers gelanceerd, de startersportefeuille. Een virtuele geldbeugel waarmee student-ondernemers professioneel advies van externe deskundigen kunnen aankopen. Pre-starters krijgen automatisch een budget van 500 euro, starters krijgen 1000 euro. Het bedrag kan verhoogd worden in functie van de noden van de onderneming.

Via de startersportefeuille wensen Arteveldehogeschool, HoGent en UGent hun student-ondernemers zo snel mogelijk kennis te laten maken met de (meer)waarde van externe professionele dienstverlening, en de kosten ervan. De bedoeling van de startersportefeuille is om de financiële drempel tot het inwinnen van professionele hulp tijdens de studie weg te nemen. De verwachting is dat de student-ondernemers op die manier de professionele hulp naar waarde zullen leren schatten, en ze er na hun afstuderen verder beroep zullen blijven op doen.

Tot op heden hebben zich meer dan 50 Gentse student-ondernemers aangemeld voor de startersportefeuille, en meer dan 15 externe dienstverleners die samen in totaal 25 diensten (zie bijlage) aanbieden. Deze diensten gaan voornamelijk over coaching en advies voor starters en toegang tot betalende events die een meerwaarde vormen voor de uitbouw van de studenten bedrijven.

De heer Marc Van den Dorpe van Refibo stapt graag mee in dit initiatief: ‘Het mee ondersteunen van student-ondernemers bij de uitbouw van hun start-up, is een prachtig gegeven, waar wij vanuit het werkveld ontzettend graag aan mee helpen bouwen. Het verlenen van advies op maat aan de student- ondernemer stimuleert de uitbouw van een succesvolle onderneming tijdens de studies en ook eens ze de school verlaten.”

Onderstaande dienstverleners werden alvast partners van de startersportefeuille en bieden de student-ondernemers hun expertise en netwerk aan:

VOKA, UNIZO, Zenitor, Xerius, Securex, Commanity, Funkytime, Teamleader Belgian, Senior Consultants, KBC Startit, Refibo, Mazars, Ingenico, Greenbridge Flanders, Accelerator Platform, BBIE, KBC

Student-ondernemer, Ruben Van der Linden, die bezig is met de opstart van zijn eigen onderneming ‘They Come Alive’: ‘Het is fantastisch dat wij dergelijke ondersteuning op maat krijgen van deze experten. Ik krijg de kans om via mijn Bachelorproef het communicatieplan voor mijn eigen start-up in kaart te brengen, en dit via begeleiding van docenten, ACCIO en Student Ghentrepreneur. De creatie van de Startersportefeuille is voor mij dan ook dé ultieme kans om mijn bedrijf van A tot Z voor te bereiden, en alles op alles te zetten om zo professioneel mogelijk te werk te gaan. Ik ben de initiatiefnemers – de onderwijsinstellingen en de deelnemende partners – ontzettend dankbaar voor deze kansen. Zij geven me de mogelijkheid om tijdens mijn studies mijn start-up uit te bouwen. Schitterend initiatief!’

Heb jij interesse om tevens jouw diensten aan te bieden aan de Gentse Student-Ondernemer?
Geïnteresseerde dienstverleners die ook graag partner van de startersportefeuille zouden worden kunnen contact opnemen met één van de onderwijspartners van Student Ghentrepreneur.