...

Kwart meer oproepen naar zelfmoordlijn 1813

telefooncentraleKwart meer oproepen naar zelfmoordlijn 1813

Een stijging van 25% in het aantal oproepen naar hulplijn 1813, een toename van de oproepduur, meer bezoekers voor de website zelfmoord1813 en nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden om hulpzoekenden te woord te staan. De campagnes rond de hulplijn 1813 werpen duidelijk vruchten af. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. “Een goeie zaak,” aldus Schryvers, “want in vergelijking met andere Europese landen moet Vlaanderen nog altijd zeer hoge cijfers voorleggen voor wat betreft zelfdoding.”

Recent werden de meest recente cijfers met betrekking tot zelfdoding in Vlaanderen bekend gemaakt. Daaruit bleek een lichte daling in 2012 tegenover het jaar daarvoor. Gesterkt door deze voorzichtig positieve resultaten blijft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen inzetten op preventie. In het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie kreeg de Zelfmoordlijn vorig jaar het nummer 1813 toegewezen. In navolging daarvan gebeurden al verscheidene campagnes om het nummer bekend te maken, om het taboe rond het thema te verbreken en om de drempel om hulp te durven vragen te verlagen. Zo organiseerde Te Gek!? tijdens de zomer van 2014 met medewerking van een aantal bekende Vlamingen een alternatieve tour de France om aandacht te vragen voor geestelijke gezondheidsproblemen.

In 2013 beantwoordde de Zelfmoordlijn in totaal 11.303 oproepen. In november van dat jaar werd de hulplijn 1813 operationeel, een samenwerking tussen Tele-Onthaal en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ). In 2014 werden door deze hulplijn 1813 in totaal 14.295 oproepen beantwoord. Deze stijging van 25% blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen gaf in antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Daarnaast blijkt de gemiddelde oproepduur toe te nemen. Een gesprek langs de telefoon duurt gemiddeld 31 minuten. Een chatsessie duurt gemiddeld 68 minuten.

zelfmoordlijn

De Zelfmoordlijn 1813 wordt bemand door vrijwilligers, ondersteund door professionelen. Het is immers de bedoeling om de toegankelijkheid van de hulplijn zo laagdrempelig mogelijk te houden. Bovendien kan er zo permanentie worden voorzien buiten de normale werkuren. Om nieuwe vrijwilligers aan te trekken organiseert het CPZ wervingscampagnes. Na de eerste campagne meldden maar liefst 585 mensen zich aan om vrijwilliger te worden. Niet iedereen doorloopt echter de daaropvolgende stappen. 29 van hen voltooiden de opleiding in januari. In november startten nogmaals 18 kandidaat-vrijwilligers hun opleiding. Zij worden eind februari geëvalueerd. “Rekening houdend met de normale uitstroom van de kandidaat-vrijwilligers zullen er binnenkort 30 extra vrijwilligers elk gemiddeld 12 uur per maand de lijn via de verschillende media kunnen bemannen,” aldus Katrien Schryvers. Zij versterken de huidige ploeg van 77 vrijwilligers. In februari start een nieuwe opleiding, die zal eindigen in de loop van 2015. Het CPZ hoopt hiermee tegen het najaar van 2015 nogmaals 30 extra vrijwilligers te kunnen inzetten bij het beantwoorden van de Zelfmoordlijn 1813. “Deze extra krachten zullen waarschijnlijk een positief effect hebben op de bemanning en dus bereikbaarheid van de lijn,” hoopt Schryvers nog.