...

500 studies in België naar nieuwe kankermedicatie

onderzoekWereldkankerdag- 4 februari 2015: meer dan 500 onderzoeksstudies in België naar nieuwe kankermedicatie

Naar aanleiding van Wereldkankerdag (4 februari) onderstreept pharma.be de vooraanstaande rol die België speelt als draaischijf van onderzoek naar nieuwe kankermedicatie. Op dit ogenblik lopen niet minder dan 513 klinische onderzoeksstudies naar nieuwe geneesmiddelen in de Belgische onderzoekscentra, waarvan 317 gefinancierd door de farmaceutische industrie. Dankzij deze studies kregen de voorbije 6 jaar meer dan 228.000 Belgische patiënten versneld en kostenloos toegang tot nieuwe kankertherapieën. Bovendien werden vorig jaar 15 geneesmiddelen voor de behandeling van kanker goedgekeurd voor terugbetaling (volledig nieuwe geneesmiddelen of een uitbreiding van indicaties), en ging de jaarlijkse Galenusprijs voor meest betekenisvol geneesmiddel voor humaan gebruik naar een kankergeneesmiddel dat een monoklonaal antilichaam combineert met krachtige chemotherapie. In 2015 zal het Europees Geneesmiddelen Agentschap naar alle waarschijnlijkheid groen licht geven voor een aantal baanbrekende therapieën die mede in België ontwikkeld werden.

Wereldkankerdag – een dag van bewustwording en reflectie

Elk jaar wordt op 4 februari de Wereldkankerdag georganiseerd, een initiatief van de Union for International Cancer Control (UICC). Op deze bewustwordingsdag vestigen patiëntenverenigingen, onderzoekers, behandelingscentra en andere zorgpartners wereldwijd de aandacht op de preventie, de opsporing en de behandeling van kanker. pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, grijpt deze gelegenheid aan om de voortrekkersrol van België in het onderzoek naar nieuwe, hoopgevende therapieën voor kankerpatiënten in de schijnwerpers te zetten.

België: draaischijf in de ontwikkeling van nieuwe kankermedicatie

Momenteel lopen in België niet minder dan 513 klinische studies naar nieuwe kankergeneesmiddelen. Dit is één op drie van alle klinische studies in ons land! Hiermee bevestigt de Belgische wetenschappelijke gemeenschap niet alleen haar status als wereldspeler op het vlak van klinisch onderzoek. Het betekent in de eerste plaats ook dat Belgische patiënten versneld en kostenloos toegang hebben tot nieuwe therapieën: sinds 2008 zijn ruim 228.000 patiënten opgenomen geweest in een klinische studie voor kanker in België. Het nieuwe geneesmiddel in ontwikkeling kan de laatste hoop zijn voor patiënten om hun levensduur te verlengen, hun levenskwaliteit te verbeteren of zelfs hun leven te redden.

2014 : 15 kankergeneesmiddelen goedgekeurd voor terugbetaling

Overigens werden in België in 2014 15 dossiers van kankergeneesmiddelen goedgekeurd voor terugbetaling. Daarbij gaat het om volledig nieuwe geneesmiddelen, of om een uitbreiding van indicaties. Voor drie andere dossiers die in 2014 werden ingediend, loopt de procedure nog.

De wetenschappelijke erkenning voor het kankeronderzoek bleef ook niet uit in 2014. In september 2014 werd de jaarlijkse Galenusprijs voor meest betekenisvol geneesmiddel voor humaan gebruik uitgereikt aan een doelgerichte therapie die een monoklonaal antilichaam en krachtige chemotherapie combineert voor de behandeling van volwassen patiënten met een specifieke vorm van borstkanker.

2015 : een jaar van hoop

Dankzij volgehouden onderzoek zijn we er de voorbije decennia reeds in geslaagd de overlevingskansen bij kanker te verhogen. Zo zijn bv voor leukemie de overlevingskansen sinds 1970 gestegen van 10% naar 90% voor kinderen en van 10 naar 55% voor volwassenen. Bij borstkanker werd de overlevingskans opgetrokken van 40 naar 90%, bij botkanker van 5 naar 60% en bij teelbalkanker van nihil naar 95%[1].

Sinds 1980 is de gemiddelde levensverwachting van kankerpatiënten toegenomen met 3 jaar. Nieuwe behandelingen nemen hiervan 2,5 jaar voor hun rekening[2].

De vooruitzichten voor 2015 zijn bijzonder hoopvol. Naar alle verwachting zal het Europees Geneesmiddelen Agentschap in de loop van 2015 haar goedkeuring geven voor het op de markt brengen van enkele nieuwe beloftevolle therapieën. Zo wordt verder onderzoek gevoerd naar chemotherapie, waarbij beoogd wordt de snel vermenigvuldigende kankercellen te vernietigen. Met behulp van immunotherapie worden onze natuurlijke afweercellen gestimuleerd om tumorcellen uit te schakelen. Doelgerichte therapie is erop gericht de receptoren van tumorcellen te blokkeren, waardoor deze teniet gaan[3]. Een voorbeeld is dendritische celtherapie, waarbij patiënt-eigen dendritische cellen buiten het lichaam gewijzigd en gekweekt worden om nadien opnieuw te worden toegediend en zieke cellen aan te vallen[4]. Vandaag wordt volop gezocht naar mutaties in het DNA van de patiënt teneinde steeds gerichtere biologische behandelingen te ontwikkelen.

Catherine Rutten , CEO van pharma.be: “We zijn bijzonder trots op de vooraanstaande rol die België tot dus ver gespeeld heeft in de ontwikkeling van nieuwe kankergeneesmiddelen, dankzij de goede samenwerking tussen industrie en universiteiten. Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van kanker verloopt evenwel moeizaam, en vergt enorme investeringen. Als innovatieve industrie in België willen we in dit onderzoek, samen met de Belgische academici en onderzoekscentra een grote voortrekkersrol blijven spelen.”

Over kanker in België

In 2012 werden in België 65.269 nieuwe diagnoses van kanker gesteld[5]. In 2010 waren prostaat-, darm- en longkanker de uitschieters bij mannen, bij vrouwen waren dit borst-, baarmoederhals- en darmkanker[6]. Longkanker is echter aan een felle opmars bezig bij vrouwen en stak onlangs borstkanker voorbij als voornaamste doodsoorzaak[7].

[1] Cijfers van European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)
[2] The future of pharma, Smith B.: 2011
[3] www.kanker.be
[4] www.tegenkanker.nl, website Stichting Nationaal Fonds Tegen kanker (NL)
[5] Website van Stichting Kankerregister
[6] ‘Cancer prevalence in Belgium’, Stichting Kankerregister, 2010
[7] ‘European cancer mortality predictions for the year 2015: does lung cancer have the highest death rate in EU women?’, Annals of Oncology, december 2014