...

Norther wordt grootste offshore windpark van België

windenergieNorther wordt grootste offshore windpark van België

· Levert duurzame elektriciteit voor 350 000 gezinnen
· Nieuwste technologie draagt bij aan kostenreductie
· 50/50 joint venture tussen energiebedrijven Elicio en Eneco

OOSTENDE-MECHELEN | Norther wordt het 4de windproject voor de Belgische kust. Met een geïnstalleerd vermogen van 350 MW is Norther meteen ook het grootste offshore project van België. Nu Elia de bouwwerken van het hoogspanningsnet (Stevin-project) heeft opgestart, komt ook de realisatie van het volgende Belgische offshore windpark in een stroomversnelling. Norther streeft ernaar om de bouw aan te vangen in 2017 en ingebruikname tegen 2018 te houden.

De ambities van beide investeringspartijen zijn bekendgemaakt tijdens een load-out van een offshore hoogspanningsstation in Hoboken voor een windpark in Nederland in aanwezigheid van Staatssecretaris van de Noordzee Bart Tommelein.

Mijlpalen 2015-2016

Norther heeft, na een ontwikkelingstraject van 5 jaar, nu alle nodige vergunningen op zak voor de realisatie. Momenteel bevindt het project zich in de aanbesteding en contractfase.

Eveneens dit jaar wordt gestart met een uitgebreid bodemonderzoek dat cruciaal is voor het finaliseren van de definitieve bouwplannen. Tegelijk wordt ook de projectfinanciering opgestart die halverwege 2016 afgerond moet zijn.

Positieve bijdrage tot Belgische economie

De beide aandeelhouders van Norther –de energiebedrijven Elicio en Eneco- zijn positief over het Belgische investeringsklimaat voor offshore windenergie. Het biedt niet alleen kansen voor projecteigenaars maar evenzeer voor honderden bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, bouw én toekomstige exploitatie van de offshore windparken.

Het Norther project draagt ook bij tot de duurzame uitbouw van het Belgische elektriciteitsproductiepark, de bevoorradingszekerheid en het behalen van de Europese klimaatnormen voor ons land.

De organisatie van het Norther project verhuist naar Oostende, van waaruit mogelijk ook de 20 jaar operationele werken zullen worden uitgevoerd.

Algemeen Manager van Elicio Ludo Vandervelden: “Norther is het eerste offshore windmolenproject in de portfolio van Elicio dat we willen realiseren. We willen ook co-eigenaar zijn tijdens de volledige duur van het project. Hierdoor kunnen we de aanwezigheid van Elicio in de windmolenindustrie in volle zee benadrukken.”

Algemeen Manager van Eneco Wind Belgium Miguel de Schaetzen: “Het Norther-project maakt een cruciaal deel uit van de strategie van Eneco België om al onze klanten jaarlijks te voorzien van groene stroom met de productiemiddelen die we zelf (mede) ontwikkelen.”

Over Elicio:

Elicio NV is een Belgische energieproducent, internationaal actief binnen de sector van hernieuwbare energie.

De missie van Elicio bestaat erin hernieuwbare energieprojecten te ontwikkelen, bouwen en beheren zowel op land als in zee en dit op een duurzame manier zowel voor de aandeelhouders als voor de gemeenschap.

Als elektriciteitsproducent halen we onze energie voornamelijk uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind en biomassa. Het gaat telkens om hoog technologische installaties, gerealiseerd in goed nabuurschap.

Als jonge onderneming focust Elicio NV zich op projecten die bijdragen tot een meer duurzame wereld, binnen een maatschappelijk verantwoord kader, met een lange termijn visie voor haar aandeelhouders.

Elicio is een onderneming van de Nethys S.A. groep die actief is in de energie-, telecommunicatie- en mediasector.
www.elicio.be

nother windpark

 

 

Over Eneco:

De missie van de Eneco Groep bestaat erin om duurzame energie aan te bieden aan iedereen. Onze visie is het ontwikkelen van de lokale en duurzame energievoorziening door middel van samenwerking.

Eneco is een geïntegreerd energiebedrijf actief in België sinds 2003. Wij richten ons op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit duurzame bronnen zoals zon en wind. Eneco België heeft reeds meer dan 5.000 bedrijven als klant en meer dan 280.000 particuliere aansluitingen. In België heeft Eneco 78 windmolens operationeel en 114 zonne-installaties in beheer en eigendom. Sinds haar ontstaan is Eneco België uitgegroeid naar een bedrijf van 220 medewerkers. De volledige Eneco groep behaalde in 2013 een omzet van meer dan 5,3 miljard euro en investeerde 760 miljoen euro. In totaal stelt Eneco 7000 medewerkers te werk.

www.eneco.be