...

Resolutie zelfrijdende auto is binnen

autoMeerderheid dient resolutie zelfrijdende auto in

Op initiatief van Vlaams Parlementsleden Peter Van Rompuy en Mathias De Clercq werd een meerderheid gevonden om een resolutie in te dienen voor de uitrol van een proefproject voor zelfrijzende auto’s op privaat of semi-publiek terrein in Vlaanderen. Ook op federaal vlak werd een resolutie ingediend om het wetgevend kader aan te passen zodat in de toekomst proefprojecten met zelfrijdende voertuigen ook kunnen worden uitgevoerd op de openbare weg in België.

Het Vlaams Regeerakkoord heeft de ambitie om het aantal verkeersdoden tegen 2050 te herleiden tot nul. Deze ‘Go for zero’ doelstelling zet in op verschillende aspecten, waaronder veiliger voertuigen. De zelfrijdende auto kan hiertoe op termijn een belangrijke bijdrage leveren. De uitrol van een proefproject is dus niet alleen een innovatie-oefening voor hippe technologieliefhebbers, maar zulke voertuigen zullen ook een revolutionaire impact hebben op het vlak van verkeersveiligheid, minder fileleed, lagere verzekeringskosten, minder nood aan parkeerplaatsen, … Kortom, heel wat goede redenen om deze proefprojecten te ondersteunen.

Vlaams parlementsleden Peter Van Rompuy en Mathias De Clercq zien Vlaanderen als de ideale testomgeving voor proefritten met de zelfrijdende auto omwille van het drukke verkeer en de talloze op- en afritten. “Als de zelfrijdende auto hier veilig kan rijden, kan het overal …” menen de parlementsleden.