...

N-VA wil ziekenfonds van de NMBS afschaffen

treinN-VA wil ziekenfonds van de NMBS afschaffen

N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel heeft een wetsvoorstel ingediend om de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail, de zogenaamde ziekenkas van de NMBS, af te schaffen.

Vandaag zijn statutaire medewerkers van de NMBS verplicht zich bij deze kas aan te sluiten. Het ziekenfonds telt bijna 77.000 aangesloten werknemers en ex-werknemers (gepensioneerden). Inclusief de gezinsleden van de medewerkers is dat een totaal van 108.000. Voor administratie en beheer zijn ongeveer 135 personeelsleden verantwoordelijk.

“Het in stand houden van deze aparte kas kost handenvol geld en biedt geen meerwaarde”, zegt Van Peel. “Bovendien strookt de verplichting voor de statutairen om zich aan te sluiten volstrekt niet met de vrijheid die elke andere burger heeft om zich aan te sluiten bij een ziekenkas naar keuze. Vandaag is dat maatschappelijk niet langer te verantwoorden.”

Abnormaal hoge kost
De administratieve kostprijs van het ziekenfonds is in 2014 opgelopen tot 18 miljoen euro. Volgens cijfers van het RIZIV bedroeg de gemiddelde administratieve kost per lid voor de grote ziekenfondsen ongeveer 142 euro. Voor de kas van de NMBS was dat maar liefst 235 euro per aangesloten (ex-)werknemer, 93 euro of 70 procent meer dan bij de grote ziekenfondsen.

De N-VA stelt voor deze ziekenkas af te schaffen. Niet alleen levert dat een enorme besparing op, NMBS-medewerkers kunnen dan zelf kiezen bij welk ziekenfonds ze zich aansluiten. Eventuele voordelen die ze zouden verliezen, kunnen op een administratief goedkopere manier door de werkgever worden gecompenseerd, bijvoorbeeld via de hospitalisatieverzekering.

“De medewerkers van het NMBS-ziekenfonds kunnen ongetwijfeld worden geheroriënteerd naar andere jobs binnen de Holding waarvoor op dit moment vacatures bestaan”, zegt Van Peel.

Enkele jaren geleden werd de afschaffing van het ziekenfonds binnen de NMBS al een keer onderzocht. In de eerste plaats bekeek men of de NMBS-Kas kon worden ondergebracht in een van de grote ziekenfondsen, maar na protest van de vakbond werd dat plan weer opgeborgen. Spoorbaas Jo Cornu toonde zich alvast voorstander van afschaffing.

“In tijden waar elk overheidsbedrijf op zoek moet naar besparingen, mogen we de meest logische besparingen niet laten liggen”, zegt Valerie Van Peel. “Niemand wordt hier slechter van. Deze situatie is historisch zo gegroeid, maar vandaag is er geen enkele reden om dit dure relict van het verleden in stand te houden. Integendeel.”