...

Veiligheid tijdens Aalst Carnaval 2015

aalst carnavalHet is bijna Aalst carnaval, daarom even deze richtlijnen betreft de veiligheid tijdens Carnaval 2015.

Bij een groot evenement zoals Carnaval wil de stad ervoor zorgen dat de feestganger zich kan amuseren op een zo veilig mogelijke manier. Het carnavalsfeest houdt immers een aantal niet te onderschatten risico’s in: koude weersomstandigheden, het dragen van brandbare kledij, een slechte bereikbaarheid van het stadscentrum voor de hulpdiensten, traditioneel verhoogd alcoholgebruik, een grote volkstoeloop… Het spreekt dus voor zich dat naar aanleiding van Carnaval 2015 opnieuw een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

Cameratoezicht
Het camerasysteem in de binnenstad wordt ook dit jaar gebruikt voor de veiligheid tijdens Carnaval. De bewakingscamera’s bieden een overzicht op de volledige feestzone en zo kunnen de hulpdiensten sneller optreden bij een mogelijk incident.
Generatoren

Het bij zich hebben van stroomgeneratoren is verboden voor de hele carnavalsperiode binnen de feestzone. (= alle straten binnen de Wallenring, de Wallenring inbegrepen, het Statieplein en alle daarop uitgevende straten, de carnavalswerkhallen en de foorpleinen op parking Keizershallen, Esplanadeplein, Werfplein)

Dit verbod is niet van toepassing voor officieel ingeschreven groepen tijdens de stoeten. Zij mogen in het bezit zijn van een stroomgenerator met verbrandingsmotor, maar enkel met diesel als brandstof. Tijdens de zondagsstoet wordt het bijvullen van diesel voor hen toegelaten ter hoogte van het Vredeplein. Een permanentie van 2 brandweermannen met mobiele brandblusser is voorzien.

Uitgangsvoertuigen
Elke ‘pompier’ of ander uitgangsvoertuig moet over de nodige vergunningen beschikken. Alle nodige boorddocumenten moeten aanwezig zijn en de voertuigen moeten voldoen aan alle wettelijke technische vereisten. Het maximum aantal personen in de wagens moet bovendien overeenkomen met wat op het gelijkvormigheidsattest vermeld staat.

Megakarren
Op de invalswegen naar de Grote Markt, de Hopmarkt en het Vredeplein worden bewaakte versperringen opgesteld om de megakarren te weren. Onder megakarren worden constructies verstaan die groter zijn dan 1,5 meter lang of breed en 1 meter hoog. Op overbevolkte plaatsen belemmeren ze immers de doorgang van de hulpdiensten. Bovendien vormen ze een extra gevaar bij evacuaties of panieksituaties. De stad wenst zeker niet de befaamde creativiteit van de Aalstenaar in de kiem te smoren, maar wil er wel voor zorgen dat alles zo veilig mogelijk verloopt. Daarom kan de stad niet anders dan haar verantwoordelijkheid hierin opnemen.

Popverbranding
Voor de Popverbranding wordt de Grote Markt gecompartimenteerd in verschillende zones met veiligheidsgangen. Dat is nodig want tijdens de Popverbranding bevinden zich traditioneel een 10.000-tal personen op een erg kleine oppervlakte, wat de nodige risico’s met zich meebrengt. Het opsplitsen van de mensenmassa heeft veel voordelen. Wanneer een incident uitbreekt zijn de gevolgen hiervan beperkt tot één zone. Bovendien kunnen de hulpverleners via de veiligheidsgangen ook vlotter eventuele incidentplaatsen bereiken.
Verantwoordelijken van de hulpdiensten houden nauwlettend in het oog dat er niet te veel volk op de Grote Markt toestroomt. Wanneer de Grote Markt vol staat, wordt ze afgesloten voor verdere publieksinstroom. Dit om de veiligheid te garanderen. Carnavalisten die te laat naar de Grote Markt afzakken en om die reden de Popverbranding niet meer live kunnen meemaken, krijgen de kans om die te bekijken via een groot scherm op het Vredeplein.

Vuurhaarden
Het spreekt voor zich dat in het kader van de veiligheid het stoken van vuurtjes niet toegelaten is. Dit zorgt immers voor immense veiligheidsrisico’s. Kat- en muisspelletjes waarbij de hulpdiensten steeds moeten terugkomen voor kleine brandjes leggen een zware hypotheek op de normale hulpverlening die de Brandweer ook moet verzorgen tijdens de carnavalsperiode.
Wanneer je als feestvierder ziet dat er toch vuurtjes gestookt worden, vraagt de stad je vriendelijk om dit zo snel mogelijk te melden via het nummer 112.

EHBO-hulpposten
Het Rode Kruis bemant gedurende de carnavalsperiode een eerstehulppost. Je kan voor de eerste zorgen dag en nacht terecht in de EHBO-post op de achterkoer van het stadhuis.

Alcohol
Naast de preventieve acties in de aanloop naar Carnaval 2015 zullen ook de zogenaamde ‘whisky-ploegen’ van de Lokale Politie opnieuw op pad gaan om controle uit te voeren op het alcoholverbruik bij minderjarigen. Ook tijdens Carnaval wordt een sensibiliserende campagne gevoerd met jongeren tussen 12 en 18 jaar als doelgroep.

Verkoop alcohol
Er gelden strikte regels voor de verkoop van alcoholische dranken tijdens de carnavalsdriedaagse. Zo mag er op heel het Aalsters grondgebied geen alcohol verkocht worden in drankautomaten. Particulieren of verenigingen mogen geen drankstandjes opstellen op hun oprit of in hun portaal. Het verbod geldt vanaf zaterdag 14 februari 2015 om middernacht tot en met woensdag 18 februari 2015 om 12 uur.
De foorstielen die eetwaren als hoofdproduct verkopen mogen enkel drank verkopen in combinatie met eten met uitzondering van sterke dranken. De verkoop van dranken mag nooit apart gebeuren en mag zeker niet de hoofdactiviteit worden. Aan minderjarigen beneden de 16 jaar mag in geen geval alcohol verkocht worden, ook niet in combinatie met eten. De stielen met een uitbating van een horecazaak mogen enkel dranken binnen hun uitbating verkopen, dus zonder bediening buiten.
Worden deze bepalingen niet nageleefd, dan kan de burgemeester deze stiel sluiten. Eventuele kosten hiervoor worden gedragen door de foornijveraars zelf.

Gecoördineerde aanpak

Naast de grote inzet van vele verschillende diensten die tijdens de carnavalsperiode alles in goede banen leiden op het terrein, zal opnieuw een commandopost geïnstalleerd worden. Deze commandopost zal zich bevinden in de gebouwen van de Lokale Politie. Hierin zetelen verantwoordelijken van alle hulpverleningsdiensten die in onderling overleg met elkaar probleemsituaties zo snel mogelijk opvangen. Kort op de bal spelen en overleg met andere disciplines en verantwoordelijken verzekeren immers een efficiënt optreden bij een incident.
Bijzonder nood- en interventieplan

Zoals de wet voorschrijft heeft de stad ook dit jaar een ‘bijzonder nood- en interventieplan’ opgemaakt. Dit document bevat een overzicht van alle genomen veiligheidsmaatregelen en wordt ter goedkeuring aan de gouverneur voorgelegd.