...

Shoppen buiten de kern geeft leegstand in het centrum

winkelstratenShoppen buiten de kern geeft leegstand in het centrum. Cijfers leegstand: een kernversterkend beleid is meer dan nodig.

Uit cijfers van de gemeentelijke registers stonden in mei 2014 17.404 woningen en kleine bedrijfsruimtes leeg, ofwel 19 procent meer dan een jaar eerder. Daarnaast stonden er 2.356 grote bedrijfsruimten leeg, ofwel 9 procent meer dan een jaar eerder. Voor commerciële marktsegmenten is er een leegstand van 6 procent. Roeselare, Turnhout en Sint-Niklaas staan steeds in de top vier van hoogste leegstand. “Geen toeval”, zegt UNIZO.

Volgens de ondernemersorganisatie zijn dat net de centrumsteden “die de afgelopen jaren overmatig shoppen buiten de kern hebben toegelaten met een leegstand in het centrum als gevolg”. Voor UNIZO zijn de cijfers “een zoveelste bewijs dat de overheid dringend werk moet maken van een kernversterkend beleid”. Het Vlaams regeerakkoord zette volgens UNIZO een stap in de goede richting met de goedkeuring van het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid en het engagement tot een beleid inzake kernversterking. Het komt er volgens UNIZO nu op aan “om de theorie snel in daden om te zetten”.

Volgens UNIZO trekken veel ketens weg naar de rand van de stad waar er nog steeds veel nieuwe baanwinkels vergund worden. Maar ook het inplanten van shoppingcentra in die periferie werkt leegstand in de hand. Daarnaast ziet de ondernemersorganisatie slechte bereikbaarheid, te dure parkeerplaatsen en hoge huurprijzen als mogelijke oorzaken voor leegstand. Veel winkelpanden in de centra zijn vaak ook te klein en niet aangepast aan de moderne winkelvereisten.