...

Leerlingen zonder diploma en gebrekkige kennis Nederlands

schoolLeerlingen zonder diploma meestal leerlingen met gebrekkige kennis Nederlands

Een op drie jongeren die het secundair onderwijs zonder diploma verlaten, hebben voordien ook het basisonderwijs zonder getuigschrift verlaten, aldus onderzoek dat in De Morgen wordt geciteerd. Het blijkt voornamelijk om kansarme kinderen van vreemde herkomst te gaan.

De cijfers zijn niet heel recent, maar moeten toch onze aandacht wekken, aldus N-VA-parlementsleden Kathleen Krekels, Ingeborg De Meulemeester en Koen Daniëls: “We moeten alle jongeren meekrijgen. Hoog tijd om aan de alarmbel te trekken.” Om het tij te keren, moeten we volop inzetten op taalverwerving. Eerder onderzoek toonde immers aan dat bij anderstalige leerlingen het aandeel vroege schoolverlaters ruim driemaal zo hoog ligt als bij Nederlandstalige leerlingen.

Volgens Koen Daniëls leren de vermelde cijfers ons dat we ten volle moeten inzetten op Nederlandse taalbeheersing. “In het kader van het ‘Onderwijsdecreet XIII’ – in voege sinds september 2014 – werden al een aantal maatregelen betreffende taalscreening, taalbad en taalremediëring genomen. Om scholen de mogelijkheid te geven tot het effectief inrichten van taalbaden Nederlands, zullen we in de toekomst moeten kijken of daarvoor middelen ter beschikking kunnen worden gesteld”, zegt Daniëls. “Een vlotte taalbeheersing Nederlands bij kleuters en leerlingen van het basisonderwijs is en blijft immers de hoeksteen voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs én voor een geslaagde schoolloopbaan.”

Het probleem situeert zich echter niet enkel op niveau van de school. Ook de ouders en de leefgemeenschap hebben hier een belangrijke rol te vervullen. “Enkel door samen te investeren in de Nederlandse taal vanaf heel jonge leeftijd bieden we jongeren een garantie op een succesvolle schoolloopbaan en betere kansen bij de latere beroepskeuze”, aldus Kathleen Krekels. “We moeten jongeren meer dan ooit via taalverwerving een perspectief bieden tot het behalen van kwalificaties die hen zullen toelaten deel te nemen aan het maatschappelijk leven.”

Uiteraard moeten deze problemen ook worden meegenomen in het ruimere kader van een actieplan tegen de ongekwalificeerde uitstroom, aldus Ingeborg De Meulemeester die deze problematiek opvolgt: “Wij zullen er vanuit onze fractie dan ook op toezien dat deze problematiek ten gronde wordt opgevolgd en aangepakt.”