...

Overdreven strenge voorwaarden voor alcoholreclame komen er niet

Overdreven strenge voorwaarden voor alcoholreclame komen er niet

Overdreven strenge voorwaarden voor alcoholreclame komen er niet

Wijnproeverijen in supermarkten blijven mogelijk en er moet geen gezondheidswaarschuwing komen op elk bierglas. Het ontwerp-KB dat minister Vandenbroucke hiervoor lanceerde werd na protest van UNIZO en een aantal sectorfederaties ingetrokken.

Begin dit jaar diende de federale regering een ontwerp van Koninklijk Besluit in om reclame voor alcoholhoudende dranken op verregaande wijze te beknotten. Dit stuitte op protest van UNIZO en verschillende sectorfederaties, waaronder Buurtsuper, de Belgian Brewers, de Federatie van Belgische Drankenhandelaars, Horeca Vlaanderen en Vinum et Spiritus. Deze bezwaren bleven niet zonder gevolg.  Naast de Belgische sectorfederaties hebben ook Europese en buitenlandse koepelorganisaties hun ongenoegen geuit via de zogenaamde ‘TRIS-procedure’. De gebundelde kritiek leidde ertoe dat de Belgische regering besloot om het ontwerp-KB inzake alcoholreclame in te trekken.

Geen blanco cheque voor reclameverbod op alcoholreclame

“Het KB zou de regering in de toekomst een spreekwoordelijke ‘blanco cheque’ geven ten aanzien van het opleggen van verplichte gezondheidswaarschuwingen aan alle mogelijke vormen van reclame voor alcoholhoudende dranken”, zegt Luc Ardies van Buurtsuper.

Daarenboven voorzag het KB een verbod om in een supermarkt proevertjes aan te bieden, zoals bijvoorbeeld aan de wijnstand of zou er een waarschuwing moeten komen op alle mogelijke dragers waar een alcohol gerelateerd merk of logo op staat.

Op 19 januari 2024 heeft België een verplichte TRIS-kennisgeving ingediend van het ontwerp van Koninklijk Besluit. De TRIS-procedure, voluit Technical Regulations Information System, is een procedure die lidstaten van de Europese Unie verplicht om de Europese Commissie en andere lidstaten op de hoogte te brengen van ontwerpen voor technische voorschriften voordat deze als nationale wetgeving worden aangenomen.

Er ontstaat hierdoor een stand-still periode waarbij iedereen bijdrage kan indienen en de Europese Commissie een oordeel geeft over de ingediende regelgeving. Een procedure waarvan UNIZO en de sectorfederaties gebruik hebben gemaakt. Nu is bekend geworden dat het ontwerp-KB zal worden teruggetrokken uit deze TRIS-procedure, waardoor de voorgestelde regelgeving niet meer wordt doorgevoerd.

“We zijn mede pleitbezorger voor verantwoord alcoholgebruik, maar deze maatregelen waren disproportioneel”, zegt UNIZO topman Danny Van Assche. “ Kan je je voorstellen dat op elk bierglas een gezondheidswaarschuwing moet komen, of dat er geen proeverij meer mogelijk is in een supermarkt? Het is goed dat deze voorstellen van tafel zijn geveegd.”

Afbeelding van Christian_Birkholz via Pixabay