...

Vlaams Belang wil onderste steen bovenhalen in benoeming hoofdcommissaris door Van Tigchelt

kortrijk

Vlaams Belang wil onderste steen bovenhalen in benoeming hoofdcommissaris door Van Tigchelt

Het Vlaams Belang neemt ontzet kennis van de mogelijk frauduleuze promotie van een eigen medewerker door Justitieminister Paul Van Tigchelt (Open Vld), die aan het licht werd gebracht door ACV Politie. Van Tigchelt promoveerde zijn kabinetsmedewerker tot hoofdcommissaris zonder dat daartoe zou zijn voldaan aan de wettelijke vereisten. “Dit ruikt naar vriendjespolitiek van de bovenste plank en moet tot op het bot worden onderzocht”, reageert Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere. “Van Tigchelt voelt de bui van komende zondag reeds hangen, dan zal hij het immers niet meer kunnen doen.”

Vandaag berichtte de Gazet van Antwerpen over de frauduleuze promotie van de kabinetsmedewerker. De politieman in kwestie, tevens Kortrijkzaan, werd in 2020 als commissaris aangesteld door voormalig Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld), burgemeester van Kortrijk. Sinds 2021 is hij aangesteld als lid van het Administratief en Technische Secretariaat (SAT Jus) dat zich bij kabinet Justitie bezighoudt met politionele aangelegenheden.

Onder normale omstandigheden vergt de promotie van commissaris tot hoofdcommissaris een lang traject van minimum negen jaar. De kandidaat dient minstens zeven jaar anciënniteit te hebben als commissaris in een kaderfunctie, dient een toegangsexamen af te leggen om aan de opleiding tot hoofdcommissaris te mogen beginnen en dient na de opleiding en stage te slagen voor het examen voor het behalen van een directiebrevet. “Dat de Kortrijkse agent in kwestie dit allemaal niet heeft moeten doen, doet heel de zaak ruiken naar vriendjespolitiek van de bovenste plank”, aldus Depoortere. “Op het einde van de legislatuur een cadeau van 21.000 euro bruto op jaarbasis krijgen van een aftredende minister, botst terecht op weerstand bij de politiemensen die jaren spenderen aan examens, selecties en opleidingen om een hogere graad te behalen.”

“Deze regering heeft de politie al genoeg in de kou laten staan. Een dergelijk schandaal zou voor hen een bijkomende slag in het gezicht zijn”
De enige mogelijkheid om af te wijken van de voorziene procedure, is wanneer een verbindingsofficier die aangesteld is bij een Beleidscel van een federale minister of staatssecretaris bij Koninklijk Besluit wordt bevorderd. Ook aan deze voorwaarde zou niet zijn voldaan, SAT Jus werkt wel samen met de beleidscel van de minister, maar maakt er geen deel van uit. “De agent in kwestie voerde volgens de politievakbonden namens Van Quickenborne loononderhandelingen met de politievakbonden en behaalde een akkoord, waar Van Quickenborne achteraf op terugkwam met de verklaring dat de agent niet namens hem had opgetreden”, vervolgt het Kamerlid. Volgens ACV Politie zou de promotie gaan om een “compensatie” hiervoor.

Voor het Vlaams Belang moet fraude te allen tijde bestreden worden en elk vermoeden ervan ten gronde onderzocht. “Deze regering heeft de politie zo al genoeg in de kou laten staan. Een dergelijk schandaal is opnieuw een bijkomende slag in het gezicht van onze politieambtenaren”, besluit Depoortere. “Als deze informatie bevestigd wordt, heeft Van Tigchelt een groot geloofwaardigheidsprobleem en houdt hij best de eer aan zichzelf. De onderste steen moet bovengehaald worden in dit dossier. Een minister van Justitie hoort boven elke vorm van verdenking te staan.”

Afbeelding van Walkerssk via Pixabay