...

Atletiekpiste Dilbeek wordt vernieuwd

Atletiekpiste was aan vernieuwing toe

Atletiekpiste Dilbeek is eindelijk na 40 jaar aan vernieuwing toe. Dilbeek bouwt aan de sportieve toekomst van het Roelandsveld, 2024 brengt een nieuwe atletiekpiste voor de Dilbeekse sporter. Nieuwe atletiekpiste is garantie voor sportieve toekomst Roelandsveld
De huidige piste werd ingehuldigd in 1984 ter vervanging van de sintelpiste die er daarvoor lag. Na ongeveer 40 jaar heeft ze dus meer dan haar dienst bewezen. De toplaag werd wel enkele keren vervangen en er werden kleinere renovaties uitgevoerd, maar na al die jaren intensief gebruik is ze nu echt helemaal afgeleefd.

Atletiekpiste Dilbeek vernieuwing

Subsidie van Sport Vlaanderen welkom

Voor officiële wedstrijden was de piste overigens al even afgekeurd. Een vervanging van dergelijke piste is financieel een zware dobber. Gelukkig kan Dilbeek rekenen op de subsidie van Sport Vlaanderen, die eind vorig jaar een groepsaankoop startte voor atletiekpistes. Tot 60% van de kosten zouden ondersteund kunnen worden met een subsidie voor wie in de raamovereenkomst stapt. Dat nieuws was voor Dilbeek het startschot om enkele horden versneld te nemen. Samen met studiebureau SWECO en in overleg met de Dilbeekse Atletiek Club (DAC), werd een bestek opgemaakt voor een grondige renovatie van de Atletiekpiste Roelandsveld.

Atletiekpiste Dilbeek Willy Segers & Jeroen Tiebout

Net geen 2 miljoen euro

De uitvoering werd gegund aan de firma LESUCO voor een bedrag van net geen 2 miljoen euro. Daar tegenover stond wel de voorwaarde dat de subsidie van Vlaanderen zou toegekend worden. Die werd eind juli bevestigd voor een bedrag van 1.186.575,95 euro.
De subsidie van Sport Vlaanderen komt ook niet toevallig dit jaar. “De Olympische Spelen van volgend jaar zijn voor ons een momentum voor de Vlaamse atletiek. In de eerste plaats voor onze topsporters, maar ook voor de sport op zich. Telkens wanneer onze topsporters zich tonen aan Vlaanderen inspireren ze jong en oud om ook de loopschoenen aan te trekken”, zegt Weyts.

Atletiekpiste Harry De Win

Dilbeek Atletiek Club

“Hoe beter onze topsporters zich kunnen voorbereiden, hoe meer de prestaties tot de verbeelding spreken en hoe meer Vlamingen van deze investeringen gebruik zullen maken in een atletiekclub.” De belangrijkste gebruiker van de atletiekpiste is DAC, Dilbeek Atletiek Club. Voor hen is de vernieuwing een ideale springplank om nog meer mensen de kans te bieden zowel recreatief als competitief aan atletiek te doen. Er kunnen vanaf volgend seizoen ook weer kwaliteitsvolle wedstrijden aangeboden worden zoals de ‘Gouden 1000’ én de in het atletiekmilieu bekende ‘Dilbeekse Meerkampen’, waarvan in 2018 nog de 35ste editie werd gehouden aldus Gerry Follens voorzitter Vlaamse Atletiekliga.

Gerry Follens voorzitter Vlaamse Atletiekliga

Sportclubs en scholen kijken uit naar vernieuwing

Ook heel wat Dilbeekse scholen maken gebruik van de piste. Zeker voor de scholen die een sportrichting tellen, zoals Hogeschool Odisee en Don Bosco Groot-Bijgaarden, betekent het project een grote meerwaarde. In de renovatie worden bijvoorbeeld meerdere kogelstanden voorzien, wat de oefenkansen verhoogt. De polsstokstand wordt verplaatst naar de lange zijde van de piste waardoor de atleet een aanloopkeuze heeft, afhankelijk van de windrichting. Een extra insteekbak ter hoogte van de aankomstzone van de atletiekpiste biedt ook een meerwaarde tijdens wedstrijden. De werken zullen aanvatten vanaf vandaag (25 september 2023), het einde van de werken is voorzien tegen eind juni 2024.

Startschot werken atletiekpiste