Bewoners wensen stadsbestuur Gent een Gelukkig Nieuwjaar!

Bewoners wensen stadsbestuur Gent een Gelukkig Nieuwjaar

Bewoners wensen stadsbestuur Gent een “Gelukkig Nieuwjaar!”

De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, dat wensen de bewoners van de Hélène Dutrieulaan aan het Gents stadsbestuur. Wat zegt u, september is nogal laat voor nieuwjaarswensen? De buurtbewoners vinden dat nog een redelijke termijn aangezien ze zelf al bijna anderhalf jaar wachten op een antwoord vanuit het stadsbestuur op de onmogelijke verkeerssituatie in hun straat. Tijd is blijkbaar een relatief begrip.

Anderhalf jaar wachten

Even de situatie schetsen: de bewoners van de Hélène Dutrieulaan (aan The Loop) kunnen enkel te voet en met de fiets tot aan hun voordeur geraken. Al meer dan een jaar is het voor hen verboden om met de auto de straat in te rijden: qua bereikbaarheid en mobiliteit een nachtmerrie, met allerlei praktische problemen én sociale isolatie tot gevolg. (zie persbericht september 2021 onderaan dit bericht)

Het was nochtans eerder al aangekaart bij het stadsbestuur: een uitvoerig dossier over de mobiliteit van onze straat en algemeen de bereikbaarheid was overgemaakt aan de burgemeester en verantwoordelijke schepen Watteeuw op 15 februari 2021. Met vriendelijke reminders op 27/4, 17/7, 14/8 en 1/9…allemaal zonder resultaat. Enkel het persbericht van september 2021 kon blijkbaar een reactie ontlokken van de verantwoordelijke schepen: de bewoners kregen de belofte dat de situatie herbekeken zou worden en dat daarover gecommuniceerd zou worden. Een jaar later hebben we nog niets gehoord.

Ombudsdienst

Teleurgesteld in het gebrek aan communicatie werd contact gezocht met de ombudsdienst van de Stad Gent. Voor het eerst voelden de bewoners zich gehoord: onze opmerkingen werden genoteerd, we hadden eindelijk een luisterend oor binnen de organisatie en – zonder beloftes te maken, wat we ook nooit vroegen – voorzichtig werden pogingen ondernomen om richting een oplossing te werken.

Maar dan komt het verhaal toch weer vast te zitten. Overlegmomenten worden uitgesteld, beslissingen blijven uit. We wachten en wachten terwijl we rondjes blijven rijden op The Loop, bezoekers bijna beginnen afraden om tot hier af te zakken en vooral de zwakkere bewoners verder in sociaal isolement terechtkomen (en na 2 jaar corona is dat echt het laatste wat we nodig hebben). Ook reminders tijdens de zomer met de smeekbede om in dialoog te gaan met de buurt viel op droge grond. Dus, met de zomervakantie achter de rug lijkt dit wel het gepaste moment om onze beste wensen aan het stadsbestuur over te maken! Met de betere mobiliteitswensen er gratis bovenop!

Nieuwjaarsbrief

We maken graag van de mogelijkheid gebruik om meteen even na te vragen of de internetverbinding van schepen Watteeuw nog wel functioneert. Want we leggen graag een bedragje samen – bij wijze van nieuwjaarsgeschenk – om die internetverbinding in het Stadhuis te herstellen als dat nodig is. Het enige wat we daar voor in return verwachten is een mooie nieuwjaarsbrief van de schepen, dat lijkt ons geen overbodige moeite.

(einde persbericht)

Persbericht september 2021

Bewoners moeten betalen om thuis te geraken

De bewoners van de Hélène Dutrieulaan zijn boos. De straat op de site The Loop aan Flanders Expo heeft weliswaar een straat maar bewoners mogen daar van de Stad en het Mobiliteitsbedrijf geen gebruik van maken. Concreet betekent het dat ze niet eens aan hun eigen voordeur geraken met de auto. Niet echt handig als je boodschappen moet uitladen of – erger – als je hulp nodig hebt.

Mobiliteitsprobleem

Gentenaars die de laatste maanden met de auto naar het vaccinatiecentrum reden waren zelf getuige: het is niet eenvoudig om de weg te vinden op The Loop. Voor de bewoners van de Hélène Dutrieulaan is het ondertussen een gewoonte geworden: kilometers rond rijden om thuis te geraken, sleuren met boodschappen en aan bezoekers bijna een handleiding moeten meegeven om ons terug te vinden. Fijn is het niet. Maar helemaal frustrerend wordt het pas als je weet dat de Hélène Dutrieulaan weliswaar een straat is maar een straat waar de bewoners zelf niet in mogen rijden. Deze is namelijk exclusief voorbehouden voor busverkeer. Zo is er geen enkele manier om aan de eigen voordeur te geraken.

10.000€

De afgelopen jaren bestond een gedoogbeleid: er werd niet gecontroleerd en zo geraakten buurtbewoners toch nog thuis. Ondertussen werden pogingen ondernomen om een uitzondering te bekomen voor deze kleine groep om legaal deze weg toch te mogen gebruiken. In februari van dit jaar werd nog een uitgebreid mobiliteitsdossier bezorgd aan burgemeester De Clercq, schepen Watteeuw en het Mobiliteitsbedrijf met de vraag tot een constructief overleg. Daar kwam geen reactie op. Of toch niet in de vorm van een overleg, niet veel later werd wel een camera geïnstalleerd die overtredingen moest registreren. Sinds juni – zonder enige communicatie aan de bewoners van residenties Wings I en II of goedkeuring door de gemeenteraad – werd deze in gebruik genomen, sinds half juli vallen de boetes op dagelijkse basis in de brievenbus. Voor sommige buren loopt de factuur ondertussen op tot meer dan 1.000€. Naar schatting loopt het totaalbedrag op tot boven 10.000€. Een aanzienlijk bedrag per maand om thuis te geraken. Herhaaldelijke mails met de vraag voor regularisatie en een gesprek aan burgemeester, schepen en Mobiliteitsbedrijf bleven onbeantwoord.

Afgesloten

Niet alleen vervelend voor de bewoners zelf, maar sommige van de buren zijn nu ook sociaal volledig afgesloten. Wandelen tot aan de aangewezen parking (volgens het Mobiliteitsbedrijf is dit parking B The Loop op meer dan een kilometer van de voordeur) is niet voor iedereen mogelijk, ook de voedselbedeling waar sommige buren moeten op rekenen kan niet langer volbracht worden. Laat staan dat bezoekers nog veel zin hebben om langs te komen. Gelukkig kunnen bussen hier ongestoord voorbij denderen. Busbanen hebben hun nut op plekken waar veel verkeer is maar zouden niet mogen dienen om huizen af te sluiten van de buitenwereld.

De buurtbewoners hebben verweer aangetekend tegen de oplopende boetes en hopen nog steeds op een overleg met het Mobiliteitsbedrijf. Voorlopig worden de boetes niet betaald.