...

Dilbeek viert 150 jaar Sint-Alenakapel

Dilbeek feest voor 150 jaar Sint-Alenakapel

Dilbeek viert 150 jaar Sint-Alenakapel. Op zaterdag 18 juni 2022 begint in Dilbeek het 150-jarig bestaan ​​van de Sint-Alenakapel. Die dag is er om 17.00 uur een gebedsdienst bij de herinwijding van de Sint-Alenakapel, gevolgd door een receptie. Tot eind augustus is er in de Sint-Ambrosiuskerk een tentoonstelling. 150 jaar geleden, in 1872, werd in Dilbeek een kapel gebouwd gewijd aan St. Alaina. In 1956 was er de opvoering Alenaspel aan de vijver. Gedurende vele jaren, midden juni, op het naamfeest van  Sint-Alena was er een processie van de Sint-Ambrosiuskerk naar de Alenakapel. Beelden uit 1965 op deze Youtube-link.
In 1979 werd de kapel gerestaureerd door vrijwilligers.

Dilbeek Sint-Alenakapel

Foto: Jan margot.

In 1987 werden kapel en dreef eindelijk beschermd

In 1987 werden kapel en dreef eindelijk beschermd als dorpsgezicht. Initiatief hiertoe ging uit dan het wijkwerk Groen Treeske dat in 1986 een eigen versie opvoerde van het Alenaspel. In 1988 kreeg de dreef, die uitgeeft op Weerstanderslaan en Kaudenaarde, de naam Alenaborre. Deze rustgevende plek werd verkeersvrij in 2013. Begin 2021 trokken enkele vrijwilligers de aandacht op de zorgwekkende toestand van de kapel. vorig jaar gaf het gemeentebestuur toelating aan de kerkfabriek in Sint-Ambrosius om de herstellingswerken uit te voeren. Die werken zijn intussen afgerond, en de Sint-Alenakapel ziet er op haar 150ste verjaardag terug stralend uit inclusief de bron.

De legende van de Heilige Alena

De eerste geschreven bron vertelt over een jonkvrouwe, Alena, dochter van de heidense heer van Dilbeek, Levold, en zijn echtgenote Hildegaert. Alena bekeert zich tegen de wil van haar vader tot het christendom, en trok in het geniep door de bossen naar Vorst om er de eredienst bij te wonen. Tijdens een van de reizen werd ze gevat door een soldaat van haa vader. Alena verweerde zich en klemde zich vast aan een boom. De soldaten trokken met al hun kracht zodat Alena’s arm werd afgerukt en ze dood neerviel. Een engel bracht de afgerukte arm naar het altaar in Vorst. Daar werd haar lichaam ook begraven en al snel gebeurden er wonderen aan haar graf. Eind 12de eeuw volgde de heiligverklaring en sindsdien wordt de heilige Alena vereerd als patrones tegen onder andere oog- en tandkwalen.

Feestprogramma 150 jaar Sint-Alenakapel te Dilbeek
Zaterdag 18 juni om 17 u: gebedsviering bij de herinwijding van de Sint
Alenakapel
(Alenaborre, parkeren op parking RC in Kaudenaarde)
(bij regen in de Sint-Ambrosiuskerk)
Ter ere van 150 jaar kapel + naamfeest Heilige Alena (cfr de Druivelaar en Wikipedia)
Voorganger is EH Luc Cauwenbergh. Koor en samenzang o.l.v. Ria De Craen.
Gevolgd door een
receptie, ook aan de Sint-Alenakapel (Alenaborre)
Zomer 2022: tentoonstelling in de Sint-Ambrosiuskerk.
Vooropening op
vrijdag 17 juni 2022 om 17.30 u, tijdens de avondmarkt.
Doorlopend te bezichtigen van 17 juni tot 31 augustus.
Alenawandeling
De bestaande Alenawandeling (4,5 km) voert langs diverse plekken in Dilbeek die
verwijzen naar de Alenalegende. Het Alenabrugje (naar het Alena-eiland en de
Alenatoren) zal op bepaalde dagen (of op afspraak) geopend worden.
De wandelfolder is
gratis verkrijgbaar in de kerk, de bib of het gemeentehuis.