...

VUB lanceert eerste academische bacheloropleiding Artificiële Intelligentie in België

VUB lanceert eerste academische bacheloropleiding Artificiële Intelligentie in België

VUB lanceert eerste academische bacheloropleiding Artificiële Intelligentie in België

VUB blijft voortrekker in AI

Bij de aanvang van het academiejaar 2022-2023 start de Vrije Universiteit Brussel met een gloednieuwe opleiding Bachelor of Science (BSc) in de Artificiële Intelligentie.

“De universitaire bacheloropleiding zal als eerste in België, en dus ook in Vlaanderen, tegemoet komen aan een reële nood op de arbeidsmarkt. De VUB heeft in het verleden al meermaals een voortrekkersrol gespeeld in het oprichten van nieuwe opleidingen en wil dit nu ook doen op het vlak van AI en de maatschappelijke en economische toepassingen daarvan. Deze opleiding heeft het potentieel om een brede instroom aan studenten aan te trekken dankzij haar unieke mix van STEM vakken, zoals wiskunde en computerwetenschappen, en menswetenschappelijke vakken, zoals cognitie, taalkunde, recht en ethiek,” zegt Jan Danckaert, rector ad interim en vice-rector Onderwijs- en Studentenbeleid.

Met focus, maar toch breed en interdisciplinair

Het curriculum van de opleiding bevat een breed pakket basisvakken, elementair voor het vakgebied van de AI, met o.m. algoritmen en datastructuren, zoekprocessen, neurale netwerken en andere technieken voor machinaal leren, kennisrepresentatie en redeneren, wiskunde, wetenschappelijke methoden.

Daarnaast worden doorheen het curriculum vier discipline-overschrijdende thema’s gedefinieerd: ethiek, menselijke intelligentie, artificiële intelligentie, wetenschappelijke methoden. Doorheen het hele curriculum worden deze thema’s door middel van voorbeelden, toepassingen en opdrachten verder uitgediept.

Bart De Boer, voorzitter opleidingsraad, zegt hier het volgende over:

“In deze opleiding bestuderen we intelligentie vanuit verschillende invalshoeken. We zien hoe intelligentie bij mensen werkt, hoe natuurlijke taal werkt, en waarom dit van belang is voor intelligentie. Hoe een groep soms intelligenter kan zijn  dan de individuen in de groep, hoe we zelf intelligente systemen kunnen creëren,  hoe we computermodellen kunnen gebruiken om dingen bij te leren over o.a. menselijke intelligentie. Daarnaast is er ook heel wat aandacht voor de rol van AI in de maatschappij. Denk maar aan ethische en legale aspecten. Vanaf het tweede jaar bieden we studenten via een systeem van de profielen cognitie&psychologie, taalkunde, computerwetenschappen en intelligente systemen, de kans om zich, met het oog op de diverse doorstroommogelijkheden, te verdiepen in de richting die hen het meest interesseert.”

VUB: Voortrekkersrol op gebied van AI

VUB is pionier in onderzoek en onderwijs op het gebied van AI en aanverwante domeinen. 40 jaar geleden werd – als eerste in Vlaanderen – de opleiding informatica aan de VUB ingericht; vorig jaar de bacheloropleiding wiskunde en data science, en ook deze nieuwe bachelor in de AI is uniek in België. Deze opleiding steunt wederom op een sterke en lange onderzoekstraditie in AI binnen de VUB. Het eerste interdisciplinaire AI-lab van het Europese continent zag immers het licht in de faculteit wetenschappen van de VUB. De VUB blijft vandaag haar voortrekkersrol in deze innoverende sector behouden, met name op het gebied van artificiële intelligentie, machine learning en software languages. Op het vlak van recht en ethiek in relatie tot AI zijn er bovendien aan de VUB onderzoeksgroepen met internationale reputatie en uitstraling actief.

Website opleiding: https://www.vub.be/opleiding/artificiele-intelligentie#over-de-opleiding