...

Kat Lee – eis van FAVV over de volledige lijn ongegrond verklaard

kat lee

KAT LEE, het katje uit Peru // Vonnis rechter: eis van FAVV over de volledige lijn ongegrond verklaard

Brussel, 5 juni 2020 – Vandaag viel de uitspraak in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in de zaak Lee. De rechter verklaart de hoofdeis van het FAVV, om Lee te euthanaseren, als ongegrond. In het vonnis: “De rechtbank stelt dat de motivering die het FAVV in de euthanasiebeslissing geeft, om te verantwoorden waarom de kat niet in afzondering kan worden geplaatst, niet als afdoende kan worden beschouwd. Het FAVV schond dan ook de formele motiveringsplicht.

Door haar beslissing tot euthanasie te verantwoorden op grond van de overweging dat euthanasie de enige mogelijkheid om het sanitaire risico op rabiës te beheersen en een besmetting maar kan worden uitgesloten door een onderzoek op het kadaver is het FAVV uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens. Aangezien de euthanasiebeslissing in strijd is met de formele en materiële motiveringsplicht is deze beslissing onwettig en dient zij buiten toepassing worden verklaard.”

“Nu gaan we op zoek naar de best mogelijk regeling conform het vonnis”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “We zijn heel blij met deze beslissing. Het gaat niet enkel over Lee, één kat, maar over de vele andere dieren die zonder dit vonnis, wellicht onnodig en illegaal zouden gedood worden. De GAIA-voorzitter dankt iedereen die voor Lee is opgekomen ondanks alle tegenkanting.