...

Bouwaanvraag Kaudenaardewijk in dilbeek roept protest op

Erfgoed en groen onder (bouw)druk in de Kaudenaardewijk

De Kaudenaardewijk is een bruisende leef- en woonwijk net naast de stad.
Er is veel beweging van jongeren, gezinnen en oudere mensen. Er is een grote school, een werking van de Chiro, een jeugdclub, een feestzaal, een wijkcafé,…
Elk jaar is er een groot zomerswijkfeest en zijn er meerdere straatfeesten.
De meeste mensen kennen elkaar en dat maakt het een fijne wijk om in te wonen.
De meeste huizen zijn éénsgezinswoningen en de buurt oogt nog redelijk groen.

Een aantal jaren geleden zagen de wijkbewoners reeds met lede ogen aan hoe appartementen de plaats in namen van mooie oude huizen en bomen (oa op de hoek Rozenlaan – Walravenslaan, maar recent ook op de hoek Rozenlaan – Ninoofsesteenweg).
In de stad is er stilaan weer meer ruimte in de geesten en op vlak van beleid om te investeren in een meer kwalitatieve buitenruimte, bomen en groen.
Wij vragen ons hier al een tijdje af in de wijk: ‘Waarom zouden we in de rand dan het tegenovergestelde gaan doen?’

Bouwaanvraag Kaudenaardewijk in dilbeek roept protest op - Kaudenaarde
(Foto: Kaudenaardewijk)

Grond is schaars, daar zijn we ons van bewust, maar begin deze week was onze verontwaardiging groot bij het aanschouwen van een deels weggestopt bordje met daarop een bouwvergunningsaanvraag voor 6 appartementen in de tuin van Kaudenaardestraat 82, aanpalend aan de woning”, zegt wijkbewoner Joeri Desmet

De woningen in de Kaudenaardestraat op het nummer 80 en 82 staan op de lijst van bouwkundig erfgoed.
Twee gekoppelde woningen zijn gebouwd vlak voor of tijdens de Eerste Wereldoorlog met regionalistische kenmerken en cottage-invloeden.

De straat doorkruist de Kaudenaardewijk vanaf de Ninoofsesteenweg in zuidoostelijke richting tot aan de grens met de ring rond Brussel en de gemeente Anderlecht.
Het tracé van deze baan was al aanwezig op de Ferrariskaart (circa 1770-1778).
Rond deze afhellende straat zal zich in het interbellum de Kaudenaardewijk ontwikkelen.
De bebouwing in deze straat is de oudste van de wijk en dateert al van voor de Eerste Wereldoorlog met enkele cottage getinte woningen (nummers 76-78 en 80-82).
Het huis staat aan de overkant van de dreef en de Sint-Alenakapel die sinds 1987 beschermd dorpsgezicht zijn.

Bouwaanvraag Kaudenaardewijk in dilbeek roept protest op - Kaudenaarde 1
(Foto: Kaudenaardewijk)

Het nieuwe bouwwerk is niet conform met het woonkarakter van de wijk, doorbreekt de groencorridor en we vrezen voor het verloren gaan van de prachtige kastanjelaar die bepalend is voor het mooie straatbeeld” vullen Willem en Annemie Elsocht aan.Door de 6 extra woongelegenheden op een perceel van 4a18ca wordt de bouwdichtheid te hoog en door het aanbouwen van die 6 appartementen verliest de villa zijn specifieke karakter.

Zes (6) extra woongelegenheden betekent ook meer nood aan parkeerplaatsen.
Er wordt een ondergrondse parkeergarage voorzien maar los van het feit of dat voldoende zal zijn, is de inrit van zo’n verkeersgarage niet combineerbaar met het toenemende fietsverkeer.
Er wordt veel gefietst door de vele activiteiten voor en door jongeren in de wijk, maar ook omdat de Kaudenaardestraat deel uitmaakt van het toekomstig provinciaal functioneel fietsroutenetwerk

Bouwaanvraag Kaudenaardewijk in dilbeek roept protest op - Kaudenaarde 2
(Foto: Kaudenaardewijk)

We zullen ons met hand en tand verzetten tegen deze zware aanslag op dit erfgoed en groen aldus de bewoners van de Kaudenaardewijk en omliggende.
We roepen de gemeente op deze bouwvergunning af te keuren en zo respect te tonen voor het bijzonder leefbare karakter van deze wijk en zijn bewoners gaan de bewoners verder.