...

Verdeling en bestellingen van medisch materiaal en corona testen

mondmasker

Antwoord van Minister De Backer wat betreft verdeling en bestellingen van medisch materiaal

Alle betrokken partijen doen hun uiterste best zoveel mogelijk te bestellen en in België te krijgen. De mogelijkheid bestaat altijd dat er iets misgaat met een bestelling, we proberen dit natuurlijk tot het absolute minimum te beperken. Vanaf nu communiceren we 2 keer per week over leveringen, bestellingen en voorraden. Zo kunnen we telkens een adequaat en relevant beeld schetsen aan de Belgische bevolking. De Federale overheid ondersteunt maximaal de ziekenhuizen en de regio’s door het plaatsen van centrale bestellingen die vervolgens via de door de RMG bepaalde verdeelsleutel kunnen worden verdeeld. Uiteraard hebben de regio’s en verschillende ziekenhuizen ook hun reguliere kanalen voor aankoop en worden ook nog bestellingen uit het verleden uitgeleverd. Deze volgen uiteraard de normale marktwerking.

Minister De Backer zegt: « We hebben ondertussen een goed overzicht van de huidige stand van zaken wat leveringen en voorraden betreft. We zijn ook volop extra bestellingen aan het plaatsen. Ik wil benadrukken dat dit een gezamenlijke verdienste is. Dit ganse proces is een gezamenlijke inspanning van de werknemers van de betrokken overheidsdiensten, van de bevoegde ministers in de regionale regeringen onder leiding van Minister-Presidenten Jambon, Di Rupo en Vervoort, van de voltallige federale regering, en van de zorgverleners die goed aangeven wat de noden zijn. Wij doen allemaal verenigd ons uiterste best om iedereen zo snel en zo goed als mogelijk te beleveren. Vanaf nu communiceren we 2 keer per week over leveringen, bestellingen en voorraden. Zo kunnen we telkens een adequaat en relevant beeld schetsen aan de Belgische bevolking. »

1. wat hebben we al verdeeld?

We hebben al meer dan 16 miljoen chirurgische mondmaskers ontvangen. Daarvan is al meer dan 11 miljoen verdeeld.

We hebben al meer dan 1 miljoen FFP2 mondmaskers ontvangen, waarvan er al meer dan 500.00 verdeeld zijn, en morgen ook nog eens 175.000 verdeeld worden.

Deze worden verdeeld in de ziekenhuizen volgens de verdeelsleutel die vastgelegd is in de RMG, waarin de experten en ook de regio’s vertegenwoordigd zijn. (Vlaanderen 55%, Wallonië 30%, Brussel 14%, 1% Duitstalige gewest)

2. wat is er in bestelling?

9 miljoen chirurgische mondmaskers

5 miljoen FFP2 mondmaskers

5000 FFP3 mondmaskers

1600 kleine communicatietoestellen

300.000 handschoenen

500.000 wissers voor het uitvoeren van testen

Verschillende soorten medicijnen en persoonlijke beschermingsmiddelen

3. hoe verloopt de distributie?

De prioretisering (hier te raadplegen) en de verdeelsleutel voor distributie werden vastgelegd door de RMG, waarin de experten en ook de regio’s vertegenwoordigd zijn.

In de praktijk:

Een vliegtuig met goederen landt en wordt opgewacht door het Belgisch leger. Kwaliteitscontrole vindt plaats (door de bevoegde overheidsdienst). Het leger laadt de levering op en vervoert deze naar Peutie. Vanuit Peutie worden ze verdeeld naar provinciale depots.