...

Meer dan 400.000 euro schade door valse reclame op Facebook

Facebook wordt de laatste tijd overspoeld met valse reclame.

valse reclameFacebook wordt de laatste tijd overspoeld met valse reclame. Zo werden de gezichten en namen van bekende mensen zonder toestemming gebruikt om mensen te overtuigen hun contactgegevens en/of kredietkaartgegevens achter te laten. Met verhalen over hoe enkele BV’s op een snelle manier rijk werden of door gratis schoonheidspakketten aan te bieden werden de mensen in de val gelokt. Zodra mensen hun contactgegevens bezorgen, werden ze gecontacteerd en overtuigd om enkele honderden euro’s over te schrijven. “De geregistreerde financiële schade liep op tot meer dan € 400.000 euro.”, zegt CD&V Kamerlid Leen Dierick, die de cijfers opvroeg bij minister van Consumentenzaken, Nathalie Muylle (CD&V).

“Deze gerapporteerde cijfers moeten als een minimum worden geïnterpreteerd, want niet iedereen die het aangeeft vult immers volledige gegevens in of vermeldt de schade die ze hebben geleden. In werkelijkheid kunnen de bedragen dus nog fors hoger liggen.”, zegt Dierick.

CD&V Kamerlid Leen Dierick: “De Economische Inspectie ontvangt slechts sinds 2018 meldingen over nepadvertenties. In 2018 werden 2 meldingen ontvangen. Dit jaar werden er tot en met 18 november 168 meldingen ontvangen. De Economische Inspectie heeft 2 onderzoeken ingesteld op basis van de ontvangen meldingen. In één dossier werden inbreuken vastgesteld, meer in het bijzonder oplichting en/of poging tot oplichting en frauduleuze beleggingen.“

Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle gaf in haar antwoord mee dat er al heel wat initiatieven werden genomen op het vlak van preventie: De FOD Economie waarschuwt voor nepadvertenties via persberichten, de website en de sociale netwerken; ze informeerde de betrokken actoren (bijv. hostingproviders) over de modus operandi van de fraudeur(s) waardoor deze aandachtiger zijn geworden voor het fenomeen en zo nodig de toegang tot bijv. een online interface deactiveren, blokkeren of beperken en ten slotte werkt de Economische Inspectie ook actief samen met politionele diensten en parketten bij de aanpak van het probleem.

Het Brussels parket heropende een onderzoek naar fake news-berichten over BV’s als Evi Hanssen, Natalia en An Lemmens. Dierick benadrukt dat het ontzettend belangrijk blijft om klacht neer te leggen bij de inspectie. “Deze illegale praktijken komen meer en meer voor in de digitale wereld van vandaag, daarom moeten we de trend van frauduleuze advertenties via sociale media en nieuwswebsites streng aanpakken ter bescherming van de consument. Dien klacht in, ook als het maar om een klein bedrag gaat.”, roept Dierick op.