...

Verkoop gemeentehuis Groot-Bijgaarden zal niets veranderen aan de mooie dorpskern

Reeds in 2016 heeft het bestuur beslist om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren met de bedoeling de gebruiksmogelijkheden voor een privé investeerder te onderzoeken. Toen al werd ook beslist om er zelf niet meer te investeren in het Pampoelhuis ( een beschermd monument) omdat er geen enkele goede bestemming van openbaar nut kon aan worden gegeven (en dit al sinds 2011) en er grote renovatiewerken nodig zijn. Uit een uitvoerige inspectie en het rapport van Monumentenwacht bleek de slechte staat van de gebouwen.

De aangestelde ontwerpers bekeken de erfgoedwaarde, de toegankelijkheid van de gebouwen en de gebruiksmogelijkheden. Verschillende rapporten werden hierover opgesteld. Het Agentschap Onroerend Erfgoed stelde zich bij de besprekingen hierover tijdens het hele jaar 2018  zeer stroef op en kon zich nergens mee akkoord verklaren. Begin 2019 stelde een nieuwe medewerker bij het Agentschap voor om het hele dossier bijna van vooraf aan te herbeginnen, wat het hele proces weer op de lange baan zou schuiven. Een processie van Echternach….

De financiële middelen van de gemeente staan vandaag onder druk (door stijgende kosten bvb de pensioenen van onze ambtenaren) en dalende inkomsten (o.a. door de taxshift) en er zijn grote investeringen noodzakelijk in gebouwen ( brandweerkazerne, Begijnenborreschool en speelplein….) en vernieuwing van straten en pleinen. Als de gemeente oordeelkundig wil omgaan met deze middelen, dringt een verkoop van het Pampoelhuis zich dan ook op om verder verval van het erfgoed tegen te gaan en omdat de renovatiekosten te hoog zijn in verhouding tot een mogelijk gebruik.

Om de verkoopbaarheid van het gebouw te verhogen wordt de mogelijkheid geboden aan de koper om eventueel ook de oude school aan te kopen via een openbare verkoop waarbij gewerkt wordt met een gespecialiseerd makelaarsplatform.

Uiteraard zullen we aan tafel zitten met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, die vandaag enkele lokalen betrekt in het Schoolmeestershuis, om hen een alternatieve locatie voor te stellen voor hun werking. We zijn ook bereid om een eventuele verderzetting van de activiteiten van de Academie van Sint Agatha Berchem te bekijken in een ander schoolgebouw in Groot Bijgaarden en anders een redelijke termijn af te spreken voor het beëindigen van het gebruik van het oude schoolgebouw. De leerlingen kunnen ook altijd in de Dilbeekse Kunstacademie Dil’Arte terecht.

In ieder geval zal een koper zich moeten houden aan de adviezen van het Agentschap Onroerend Erfgoed, wat garandeert dat het dorpsgezicht van Groot-Bijgaarden zal bewaard blijven, de hele omgeving is trouwens een beschermd cultuurhistorisch landschap. De snelste weg naar een gerenoveerd en gebruikt pampoelhuis is de verkoop ervan.

Daarnaast is het gemeentebestuur vastberaden te blijven investeren en zelfs bijkomend te investeren in Groot-Bijgaarden aldus bevoegd shepen Diane Van Hove.

Verkoop gemeentehuis Groot-Bijgaarden zal niets veranderen aan de mooie dorpskern - Diane Van Hove
(Foto: N-VA Dilbeek)