...

Klein Spook zet wasbare luiers op de milieu-agenda

luiers

Klein Spook zet wasbare luiers op de politieke agenda

Wasbare luierspecialist Klein Spook organiseert samen met zijn klanten een briefschrijfactie. Met die actie wil Klein Spook bekomen dat gemeenten subsidies geven voor wasbare luiers. Zo kan de drempel voor het gebruik van wasbare luiers verlagen.

Wasbare luiers zijn overal in opmars als ecologisch alternatief voor wegwerpluiers. In steden als Gent en Leuven groeit tot 7 procent van de kinderen op in wasbare luiers. Dat deze steden al geruime tijd subsidies verlenen voor het gebruik ervan, draagt hier zeker toe bij.

Wegwerpluiers veroorzaken over een hele luierperiode (van geboorte tot 2,5 jaar) ongeveer een ton afval per kind. Omwille van de milieuvriendelijkheid, en omdat wasbare luiers ook goedkoper zijn en beter voor de huid van baby’s, kiezen steeds meer jonge ouders voor wasbare luiers.

De startinvestering vormt echter een drempel. “Het samenstellen van een startpakket aan luiers kost al snel een paar honderd euro,” zegt José Delameilleure, medezaakvoerder van Klein Spook. “Sommige gemeenten geven subsidies van 100 tot 125 euro. Dat maakt het de ouders makkelijker om de stap te zetten naar wasbaar.”

Subsidie

Ook de gemeenten zelf halen voordeel uit de subsidies. Gemeenten staan onder druk om de afvalberg te verminderen. Wasbare luiers zorgen voor een fikse besparing op dat vlak. Veel gemeenten betalen ongeveer 200 euro per ton afval dat afgehaald en verwerkt moet worden. Per kind dat wegwerpluiers gebruikt, betekent dit voor de gemeente een extra kost van 80 euro per jaar.

Door een subsidie te geven, daalt de kostprijs voor gemeenten. “Een gemeente die 100 euro subsidie geeft, doet op die manier zelf een winst van 100 euro”, zegt José Delameilleure. “De subsidie verdient zichzelf dus meteen terug.”

Nu in alle Vlaamse gemeenten nieuwe stadsbesturen aan de slag gegaan zijn, wil Klein Spook samen met zijn klanten de milieu-agenda van de gemeenten sturen. Ook gemeenten waar al subsidies gegeven worden voor wasbare luiers, moeten deze regeling opnieuw vastleggen. “Gemeenten die deze subsidies verlenen, tonen meteen ook aan dat ze tegemoetkomen aan de milieubezorgdheden van hun burgers,” besluit José Delameilleure. Klein Spook stelt alle geïnteresseerden een typebrief en informatiedocument ter beschikking. Dit kan opgevraagd worden via info@kleinspook.be