...

Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed N-VA het in Haaltert?

Veerle BaeyensHoe deed N-VA het in Haaltert?

Haaltert verkiezingen onder de loep, de Onbestuurbare fileert verder.

Campagne
Op een bepaald ogenblik in de campagne leek de N-VA wel de Nieuw-Veilige Alliantie. Alles draaide rond veiligheid, veiligheid en nog eens veiligheid. Lokale thematiek werd opgehangen aan dit thema waardoor de nationale buzz galmde tot in de dorpsstraat.

N-VA voerde een stevige campagne met in de laatste maand voor de verkiezingen elke week wel een nieuwe folder in de brievenbus. Ook op sociale media en in het straatbeeld manifesteerde de partij zich nadrukkelijk met telkens eenzelfde opzet van look and feel. De mediastrateeg van de partij had duidelijke richtlijnen meegegeven over hoe de campagne eruit moest zien.

Drie kandidaten – Bart Welleman, Mark Beelaert en Sabine De Coninck – ontsnapten aan het strakke keurslijf van de opgelegde strategie en begonnen een parallelle koers te lopen. Met resultaat voor zichzelf want alle drie veroverden ze een zitje in de gemeenteraad. Toch blijft er nog wat frustratie hangen binnen de partij over het mediatieke optreden van de einzelgängers.

De cijfers
N-VA behoort met een winst van 4,64% tot de duidelijke winnaars van de verkiezingen. De partij weet 26% meer kiezers aan te trekken dan bij de verkiezingen van 2012 en weerlegt hiermee de theorie dat winst of verlies hand in hand gaan met een tegengesteld resultaat voor Vlaams Belang.

Met een score van 26,5% blijft N-VA net onder het resultaat van VLD-CL van bij de vorige verkiezingen. Ook in absolute cijfers moet de partij lichtjes onderdoen voor VLD-CL ten opzichte van 2012 en toch haalt N-VA één zetel meer dan VLD-CL toen. De wijze van zetels verdelen onder de partijen, het zogenaamde systeem Imperiali, viel heel gunstig uit voor N-VA.

N-VA wordt met 8 zetels in de gemeenteraad dé dominante fractie.
In vergelijking met Centrumlijst en CD&V krijgt N-VA behoorlijk wat lijststemmen. 20% van haar kiezers brengt een lijststem uit. Dit cijfer zet de uitstekende score van Veerle Baeyens, 1821 naamstemmen, extra in de verf. Van alle N-VA-kiezers die een naamstem uitbrachten, kon Baeyens twee derden ervan, net geen 65%, overtuigen om ook het bolletje achter haar naam rood te kleuren. Een personificatiegraad – de verhouding tussen de naamstem voor één kandidaat ten opzichte van het aantal stembiljetten met naamstemmen van die ene partij – geeft de mate van identificatie weer. 65% van de N-VA-kiezers geeft Baeyens hun vertrouwen. Hiermee wordt haar rol als het absolute boegbeeld van de partij enkel nog verstevigd. Zij bevestigt dan ook het vermoeden van voorzitter De Wever dat sterke kandidaten het doorgaans extra goed doen ten opzichte van de trend van de partij.

De fractie
De Vlaams-nationalisten brengen alvast vernieuwing in de gemeenteraad. Vijf van de acht raadsleden mogen voor het eerst aanschuiven aan de ovaal in de Hoogstraat.
Burgemeester Veerle Baeyens mag nog eens zes jaar de tricolore sjerp omgorden, maar dan wel aan het hoofd van een gewijzigde coalitie. Er ligt voor burgemeester Baeyens heel wat werk op de plank omdat er de voorbij zes jaar meer gefocust werd op niet besturen dan op inhoud geven aan de verzuchtingen van de burger.

In de populariteitspoll van de naamstemmen kwamen twee kandidaten ex-aequo over de finish. Uittredend schepen Laurent Volckaert blijft in het college, maar krijgt andere mandaten. Nieuwkomer Bart Welleman wordt meteen in het schepencollege gedropt met belangrijke bevoegdheden als Openbare werken en mobiliteit. Hem wacht de lastige opdracht om een aantal Haaltertse verkeersknopen te ontwarren.

N-VA deed een verstandige zet door de functie van voorzitter van de gemeenteraad niet langer voor te behouden aan de burgemeester. Paulette Looze krijgt de regie van de gemeenteraad in handen en moet erover waken dat het democratisch proces, met ook voldoende aandacht voor de verzuchtingen van de oppositie, in goede banen wordt geleid.
Vier nieuwelingen vervolledigen de fractie en onder hen moet nog de fractieleider worden gekozen. Wordt het de ambitieuze Mark Beelaert of kiest de partij voor een profiel dat meer aansluit bij dat van Sabine De Coninck, Tom Sorgeloos of Nico Roelandt? De fractieleider zal alleszins voor het eerst op de rechterflank concurrentie krijgen en moeten opboksen tegen de oppositie van Vlaams Belang.