...

DUO-UNIZO Dilbeek overhandigen prioriteitenlijst aan fractieleiders

-Dilbeek 26 juni 2018- Nee, dit keer waren het geen Vlaamse betogers die hun ongenoegen kwamen uiten tegen de overloop van Jos Crabbe en de samenwerking van OVLD met UF. Het waren enkele mensen van DUO/UNIZO Dilbeek die hun prioriteitenlijst voor de volgende legislatuur kwamen duidelijk maken aan de politieke zwaargewichten van de verschillende partijen. Eerst werd er door UNIZO nationaal een bevraging gedaan bij verschillende zelfstandigen over heel Vlaanderen. Daarna werden uit die resultaten de belangrijkste prioriteiten voor Dilbeek gehaald. DUO-UNIZO Dilbeek overhandigen prioriteitenlijst aan fractieleiders - IMG 8227Dit werk leidde tot de volgende vijf speerpunten op het verlanglijstje van DUO:

 1. Het ontwikkelen van een duidelijk langetermijnvisie rond ondernemen in Dilbeek: waar wil Dilbeek naartoe?
  Wij verwachten dat de gemeente een sturende en faciliterende rol vervuld inzake ondernemen in Dilbeek. Geen wildgroei van handelspanden op de verkeerde locaties.
  In het strategisch meerjarenplan dient “Dilbeek als ondernemende gemeente” als strategische doelstelling opgenomen te worden..
 2. Inzetten op een bedrijvige kern (met een betere bereikbaarheid voor ondernemers, de inrichting van duurzame en nieuwe ruimtes voor de ondernemers, voldoende parkeermogelijkheden,…)
  1. Werk maken van een Integraal Handelsvestigingsbeleid
  2. Vastleggen van kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden.
  3. Zoeken naar geschikte KMO-zones en optimaliseren van de bestaande zones.
 3. Betere en meer efficiënte communicatie tussen het gemeentebestuur en de ondernemers m.b.t. advisering en ondersteuning van de ondernemers, maar ook om een betere dynamiek en wisselwerking te creëren tussen beide partijen.
 4. Voldoende personeel en voldoende budget voorzien om de nodige zaken te realiseren en in beweging te brengen.
 5. Een herziening van de belasting op huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk, met oog op een faire taxatie voor de kleine ondernemer. DUO-UNIZO Dilbeek overhandigen prioriteitenlijst aan fractieleiders - IMG 8234

We vroegen ook nog een reactie aan bevoegd schepen Anneleen Van Den Houte. Zij had begrip voor hun vragen, alleen draait in de politiek de molen zeer traag. Voor sommige studies moesten we wachten op de nodige subsidies, maar traag en gestaag werden toch al verschillende punten aangepakt. Zo werken we aan een handelsvestigingsvisie tegen 2048, ontwikkelen een app en is de studie “bedrijvige kern” volop bezig. Aldus de reactie van de bevoegde schepen. Benieuwd of andere partijen die in een volgende legislatuur aan de macht zullen zijn met deze prioriteitenlijst rekening zullen houden?

DUO-UNIZO Dilbeek staat klaar om, met het nieuwe gemeentebestuur dat start op 1 januari 2019, de handschoen op te nemen en de volgende zes jaar constructief mee te werken aan een sterk economisch beleid voor de gemeente.
Het volledig dossier kan u raadplegen op http://www.duodilbeek.be/prioriteiten-verkiezingen/ of op https://www.unizo.be/vlaams-brabant-en-brussel/provincie/dilbeek

Meer foto’s klik hier