...

Aalst – Resultaten actie alcohol in het verkeer

Aalst - Resultaten actie alcohol in het verkeer - Image00037

Aalst – Resultaten actie alcohol in het verkeer. – ZOMERBOB

In de nacht van 22 op 23 juni 2018 tussen 20.00 uur en 04.00 uur heeft de lokale politie van Aalst een verkeerscontrole gehouden die specifiek gericht was naar het opsporen van bestuurders die rijden onder invloed van alcohol.

Tijdens de actie is gewerkt met twee controleteams op twee verschillende locaties binnen Groot Aalst. Dit met volgend resultaat :

– 644 bestuurders kregen een samplingtest (snuffelaar) opgelegd
– bij 63 personen werd alcohol gedetecteerd. Deze chauffeurs dienden een ademtest af te leggen. Ook werden de boorddocumenten van hun voertuig gecontroleerd.
– uiteindelijk bleken 23 bestuurders geïntoxiceerd te rijden (4,20 % !!!!!) :

* tien bestuurders ontvangen een boete van 179 euro en drie uur rijverbod
* tien bestuurders dienden het rijbewijs 6 uur in te leveren en zullen een boete tussen
420 en 1260 euro ontvangen
* drie bestuurders dienden hun rijbewijs onmiddellijk in te leveren voor 15 dagen.
Deze zullen zich later verantwoorden bij de politierechter.

– twee bestuurders reden onder invloed van verdovende middelen. Ook hun rijbewijs
werd ingetrokken voor 15 dagen.
– één chauffeur bestuurde zijn wagen terwijl hij vervallen verklaard was uit het recht
tot sturen.
– één proces-verbaal inzake drugsbezit werd opgesteld
– één bestuurder kreeg een ontzetting uit het recht tot sturen betekend
Voorts één wagen niet gekeurd, reed een fietser zonder enige verlichting en kregen twee bestuurders een boete wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel.

Bron: Politie Aalst