...

Politiek debat als nieuwjaarsreceptie DUO

Politiek debat als nieuwjaarsreceptie DUO - IMG 5991

Inhoudsopgave toon

-Dilbeek 19 januari 2018- De nieuwjaarsreceptie van de adviesraad lokale economie Dilbeek wist zowat 180 Dilbeekse ondernemers te verzamelen rond het thema “Lange termijn-visie op ondernemen in Dilbeek”. De voorzitter, Willy Kempeneer schetste het ondernemingskader en deed een oproep tot creatie van ruimte voor ondernemen in Dilbeek. Daarop konden de partijen op 3 vragen antwoorden onder deskundige begeleiding van moderator Michaël Van Droogenbroeck. Iedere partij kreeg drie minuten om een vraag te beantwoorden. Om die tijd een beetje aangenaam te maken verscheen er op het scherm een treintje, een fietser en een loper die van links naar rechts gingen en telkens 1 minuut voorstelden.

Politiek debat als nieuwjaarsreceptie DUO - IMG 6005

Jef Vanderoost voor CD&V kwam met voorstellen voor het versterken van kernen en wijken met kansen voor lokale handelaars. Spa, bij monde van Karina Peeters legde de nadruk op bereikbaarheid van de centra per fiets en te voet. Anneleen Van den Houte voor N-VA had het over een nieuw project met bvb wonen in het centrum, waardoor de handelaars makkelijk te bereiken zijn. En Luc Deleu voor Lvb-VLD wil volgende legislatuur een Masterplan, waarbij bijvoorbeeld meer handelsruimte én parkeerruimte in de Dilbeekse kern zou gecreëerd worden, bovendien werd gesteld dat hij geen reden ziet om belastingen te verhogen.

Politiek debat als nieuwjaarsreceptie DUO - IMG 6022

UF wint zeker en vast de prijs voor de meest idiote oplossing want zij vonden dat de handelaars verkoopkansen missen door het Franstaligen-onvriendelijk beleid van het bestuur. Daarom stelden zij voor om de borden “Dilbeek waar Vlamingen thuis zijn” te verwijderen. Afsluitend werd de trekking gedaan van de Eindejaarsactie van de Dilbeekse handelaars aangesloten bij DUO met als hoofdprijs de reis naar de Caraïben. De identiteit van de winnaar houden we voorlopig op vraag van DUO nog even geheim. De overige winnaars zijn binnenkort terug te vinden op de website van DUO-Dilbeek. Na deze trekking werden de aanwezigen vergast op een natje en een droogje, en konden ze nog even wat netwerken met andere ondernemers uit Dilbeek. Wij wensen alle Dilbeekse ondernemers een schitterend 2018 toe en wie weet? Tot volgend jaar.

Meer foto’s klik hier