...

Succesvolle Nieuwjaarsreceptie CDenV Dilbeek

Dilbeek 18 januari 2018- De CD&V afdeling Dilbeek hield vanavond hun traditionele nieuwjaarsreceptie in het kasteel De Viron, anders gezegd het gemeentehuis. Het was Jan Margot, voorzitter van CD&V Dilbeek die vrijwillig de taak van portier op zich nam en iedereen begroette. En het mag gezegd worden, Jan deed het met stijl. De dames werden door hem bedacht met drie kussen, de heren kregen een stevige handdruk. Omstreeks 20.10u nam dezelfde Jan het woord om iedereen welkom te heten en een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Inhoudsopgave toon

Succesvolle Nieuwjaarsreceptie CDenV Dilbeek - 1

De eerste spreker die Jan mocht aankondigen was schepen en toekomstig lijsttrekker Jef Vanderoost. Nadat Jef op zijn beurt iedereen een gelukkig nieuwjaar had gewenst stak hij van wal met de talrijke verwezenlijkingen die CD&V samen met de huidige coalitie al  had verwezenlijkt. Denken we maar zo ging Jef verder aan de masterplannen voor Keperenberg en Caerenbergveld, het parochiekerkenplan, de herinrichting van de dorpskern in Kapelle,… Paradoxaal genoeg zorgt onze openheid die we invoerden bij projecten vaak ook voor hevige reacties van inwoners. Die door desinformatie op het verkeerde been worden gezet. Of door kwatongen die niet tevreden zijn dat hun persoonlijke idee en persoonlijke belang niet primeert.

Succesvolle Nieuwjaarsreceptie CDenV Dilbeek - 2

Ook de perikelen door de overloop van Jos Crabbe raakte hij even aan: Het kiezersbedrog dat ons de meerderheid kostte in de gemeenteraad heeft onze gemeente en de geloofwaardigheid van het lokale politiek geen goed gedaan. De belangen van enkele dik gevulde portefeuilles kregen na enkele jaren van ommekeer weer de bovenhand. Duurzame toekomstprojecten werden afgeknot. Maar onze ploeg is ondanks alles hard blijven doorwerken en is blijven strijden net zoals zovele CD&V en CVP-mandatarissen dat voor ons hebben gedaan.

Succesvolle Nieuwjaarsreceptie CDenV Dilbeek - 3

Afronden deed hij met te zeggen dat hij fier was om samen met Elke Zelderloo als tandem de lijst van CD&V Dilbeek te mogen trekken. We willen samen de trekkers zijn van een groep die als één ploeg naar de verkiezingen trekt met ons toekomstplan voor Dilbeek. Ons Dilbeeks Wij-verhaal, onze Dilbeekse weg vooruit. De weg vooruit naar een Dilbeek waar iedereen mee is. hij sloot af met te zeggen dat iedereen daarvoor moest samenwerken. De volgende maanden werken we voort aan onze inhoudelijke speerpunten voor de volgende legislatuur en brengen we de ploeg bij elkaar die dit moet realiseren. We rijken de hand naar iedereen die dit verhaal mee wil schrijven of ondersteunen. En met uw steun, maken we van 2018 een fantastisch jaar: niet enkel voor onszelf maar vooral voor onze gemeente.

Succesvolle Nieuwjaarsreceptie CDenV Dilbeek - 4

Daarna was het opnieuw de beurt aan Jan Margot om de gast van de avond voor te stellen, niemand minder dan Europees commissaris Marianne Thyssen. Marianne had het uiteraard over Europa en hoe goed het daar wel gaat. Iedereen was al op het graf van de EU aan het dansen zei ze maar we zijn sterker en meer verbonden dan ooit zo ging ze verder. Ook raakte ze de Brexit aan en vond dat dat niet goed was niet voor de Britten maar ook zeker niet voor Europa. Haar toegekende bevoegdheid sociale zaken daar was zij ook enorm blij mee niet tegenstaande sommigen zeiden is het dat maar.

Succesvolle Nieuwjaarsreceptie CDenV Dilbeek - 5

Nee Marianne voelt zich goed in haar vel met haar toegekende bevoegdheid en gaf een voorbeeld van een realisatie van haar. Het stoppen van de sociale dumping. Iedereen die nu in een land dat lid is van de EU moet er aan dezelfde voorwaarden werken en hetzelfde verdienen als in dat land van toepassing is. Ook wat sociale zekerheid betreft ging ze verder. Ze vertelde er terloops nog bij dat ze heel wat tegenwind kreeg voor haar voorstel. Zo stond ze helemaal alleen in Krakow tegen een aantal dissidenten en tegenstanders maar toch haalde ze haar slag thuis. 22 van de 27 lidstaten steunden tenslotte haar voorstel.

Ook haalde ze nog even het probleem van de vluchtelingen aan en zei dat Europa daar nog meer initiatief moest voor nemen om meer vluchtelingen op te nemen. Daarvoor gaf ze voorbeelden van de omliggende landen in die regio en hoeveel vluchtelingen die mensen opnamen. Tegelijkertijd gaf ze ook toe dat Europa niet alle vluchtelingen kon opnemen. Marianne wist ook nog te vertellen dat er nog heel wat andere maatregelen in de pijplijn zaten om Europa te verbeteren. Tenslotte zei ze nogmaals dat CD&V niet kiest voor links, ook niet voor rechts maar de weg vooruit! Marianne werd voor haar komst en toespraak beloond met mooie Orchideeën.

Succesvolle Nieuwjaarsreceptie CDenV Dilbeek - 7

Na deze nationale CD&V slogan sloot ze af en werd iedereen nog beloond met lekkere oliebollen. Onder het verorberen van deze lekkernij konden de aanwezigen nog rustig een praatje maken met vrienden en kennissen. Naar onze mening gaat er nog één bijzondere erkenning naar één man voor uithoudingsvermogen. Namelijk naar kandidaat gemeenteraadslid Gino Roesems die al de toespraken live op facebook doorstuurde. Ik denk dat deze man na een uur blij was dat het erop zat. En nu aftellen naar de verkiezingen van oktober 2018.

Succesvolle Nieuwjaarsreceptie CDenV Dilbeek - 8

Voor meer foto’s klik hier