...

Commotie rond verkeersborden bebouwde in Aalst

Commotie rond verkeersborden bebouwde in Aalst - aalst tettentorenVerkeersborden bebouwde kom Aalst

Stad Aalst zal één van de komende weken beslissen over de visualisatie van de borden die de bebouwde kom aanduiden. Eerder was er reeds beslist dat ook de naam van de verschillende dorpen (deelgemeenten) op deze borden zal voorkomen. Over de grote van het lettertype en of nu eerst den naam van het dorp of van de stad Aalst voorkomt, werd echter nog geen beslissing genomen. Toch zorgde dit de afgelopen weken voor heel wat commotie.

Schepen van mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) begrijpt de bezorgdheden en de passie waarmee de dorpen hun eigenheid bewaken, maar vraagt om van dit verhaal geen bordenstrijd tussen ‘stad’ en ‘deelgemeenten’ te maken: “Het stadsbestuur heeft alle respect en aandacht voor alle dorpen, wijken en stadsdelen die onze stad zo mooi en boeiend maken. Dat de dorpen niet uit het oog worden verloren, bewijzen de vele wegen, fietspaden en voetpaden die er worden aangelegd of heraangelegd, alsook de keuze die de stad heeft gemaakt om de pastorieën te behouden,” aldus Casaer. De schepen houd dan ook rekening met de vragen die hem de afgelopen weken bereikten: “Vanuit mobiliteit zullen we voorstellen dat Aalst en de dorpen op de borden van bebouwde kom op gelijk grootte zouden worden weergegeven, zodat niemand zich benadeeld moet voelen.”