...

Eindelijk duidelijkheid over fipronil

eierenMinisters De Block en Ducarme hebben woensdagvoormiddag samen met de top van het FAVV uitleg gegeven over de besmetting met het luizenmiddel fipronil bij een aantal Belgische eierbedrijven.

Het FAVV speelde open kaart voor de gemengde commissie Volksgezondheid en Landbouw. Uit de gedetailleerde tijdslijn blijkt dat een Vlaams voedingsbedrijf de kat de bel heeft aangebonden bij een ‘autocontrole’, dat zijn de controles die de voedingssector zelf organiseert en waar een strenge meldingsplicht geldt. Op vrijdag 2 juni heeft het bedrijf dat het FAVV gemeld en op zaterdag 3 juni was er meteen een verhoor met de betrokken pluimveehouder en een blokkering van alle gecontamineerde eieren. Het onderzoek brengt het FAVV op het spoor van het Nederlandse bedrijf Chickfriend als bron van de besmetting. De gegevensuitwisseling met Nederland verloopt stroef. Geen enkele test van het FAVV zelf brengt concentraties fipronil aan het licht die hoger zijn dan de referentiewaarde en dus een gevaar betekenen voor de volksgezondheid. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block zegt dat die veiligheidsdrempel berekend is op een kind van acht maand dat twee eieren per dag eet.

Pas midden juli kwam het dossier in een stroomversnelling door tips die naar het Belgische bedrijf Poultry Vision leiden, die naar alle waarschijnlijkheid de bron van de fraude is. Op dit moment wordt ook het federaal parket ingeschakeld en worden de andere EU-lidstaten op de hoogte gebracht. Rita Gantois: “Het systeem heeft gewerkt en de fraude is opgespoord. Onze pluimveehouders hebben getoond dat ze de autocontrole ernstig nemen, maar zij moeten nu de enorme schade dragen van één malafide figuur. Zij zijn ook de slachtoffers van de paniekzaaierij die er nu gebeurt vanuit bepaalde politieke hoek.”

Volksvertegenwoordigers Rita Gantois is tevreden dat er eindelijk duidelijkheid is: “De volksgezondheid was nooit in gevaar en fraude is opgespoord. Het systeem heeft dus gewerkt.”

Ook Jan Vercammen vond de uitleg van Diricks overtuigend. “Het FAVV heeft bewezen dat het zijn werk goed gedaan heeft. Misschien niet snel genoeg, maar wel goed”, zei Jan Vercammen. “We moeten hier onze sereniteit behouden. Onze controlesystemen hebben gewerkt. De werking van het agentschap op de schop nemen, is er fel over. Het FAVV heeft in deze materie alleen maar bewezen dat het zijn werk doet.”