...

Sp.a vraagt spoedzitting over Fipronil-schandaal

Sp.a vraagt spoedzitting over Fipronil-schandaal - kippensp.a vraagt spoedzitting met bevoegde ministers over Fipronil-schandaal. 5 bevoegde ministers in dit land en geen enkele die piept…

Zondag 6 augustus 2017 — Er zijn in dit land al zeker 5 ministers bevoegd voor het dossier van de met fipronil besmette eieren en terwijl de consument schreeuwt om duidelijkheid, zwijgen de excellenties in alle talen. “Voor sp.a moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over wat de ministers wisten en weten en vooral sinds wanneer”, aldus federaal parlementslid Annick Lambrecht. sp.a vraagt een spoedzitting in de Kamer met de 3 federale ministers: Peeters (consumentenzaken), De Block (Volksgezondheid) en Ducarme (Landbouw).

Terwijl in de ons omringende landen massaal eieren preventief worden vernietigd, in het belang van de consument, houdt de onduidelijkheid in ons land aan. Het Federaal Voedselagentschap dat in de nasleep van de dioxinecrisis werd opgericht, lijkt momenteel hard te werken om alles in kaart te brengen maar communiceert op z’n minst onhandig. Wat sp.a vooral tegen de borst stoot is dat geen enkel van de bevoegde ministers momenteel thuis geeft. De burger – consumenten en landbouwers – is ongerust en verwacht een duidelijk antwoord, niet in het minst van de bevoegde ministers. Als de dioxinecrisis ons één ding heeft geleerd, naast de nood aan een gecoördineerde aanpak, is het wel het belang van duidelijke communicatie vanuit de politiek naar de burger toe.

Nu steeds duidelijker wordt dat men reeds in juni op de hoogte was van het probleem en de daaraan verbonden risico’s, moet de vraag worden gesteld wie op politiek niveau wat wist en welke stappen zijn ondernomen om de consument te beschermen. Daarom wil sp.a zo snel mogelijk de betrokken ministers samen brengen. Wij verwachten van hen duidelijke antwoorden, aldus Annick Lambrecht. Indien zou blijken dat er zaken niet goed gecommuniceerd zijn of er onvoldoende snel is ingegrepen dan moeten ook hier lessen uit getrokken worden. Maar eerst en vooral moet de consument, net als in Nederland en Duitsland, volledige transparantie krijgen over de omvang en de risico’s van het Fipronilschandaal.