...

Reactie CDenV op nieuwe onbestuurbaarheid Haaltert

Reactie CDenV op nieuwe onbestuurbaarheid Haaltert - phaedra vkCD&V: De democratie in Haaltert of “hogere wiskunde tot 13”
De gouverneur schreef het en minister Homans bevestigde het al 3 keer: Haaltert is onbestuurbaar en er mag een nieuw college van burgemeester en schepenen aangesteld worden want een herstel van de bestuursmeerderheid tussen N-VA, SP.a en Open&Liberaal is volkomen uitgesloten.

Al een jaar lang geraakt er geen enkel punt goedgekeurd op de gemeenteraad omdat de meerderheid geen meerderheid meer heeft en nog slechts gesteund wordt door 11 van de 25 raadsleden in plaats van (minstens) 13, of dus ‘hogere wiskunde tot 13’.

1. Rondjes ‘zwartepieten’ doorschuiven
Iedereen lijkt de schuld op iedereen te willen steken en grove taal wordt hierbij vaak niet geschuwd. Één ding is zeker: het probleem is binnen de meerderheid ontstaan en de kiemen ervan liggen al in 2012 (onder andere een te onervaren en te krappe meerderheid). Wie of wat hiervoor verantwoordelijk is, is zelfs niet eens relevant. Voor situaties waarbij het niet meer botert tussen coalitiepartners is ‘de onbestuurbaarheid’ (art. 47bis van het gemeentedecreet) in het leven geroepen zodat kibbelende partners kunnen scheiden. Jammer genoeg wordt deze ‘scheiding’ in Haaltert juridisch aangevochten en zegt de Raad van State voorlopig dat de partners noodgedwongen moeten samen blijven… zonder oplossing op het terrein.

De meerderheid (of wat er van over schiet) is verantwoordelijk voor deze patstelling. Rekenen op de oppositie om zomaar ineens de kibbelende meerderheid te gaan depanneren en hun punten goed te keuren terwijl de zwarte piet ook nog eens wordt doorgespeeld naar partijen die geen schuld hebben aan hun geruzie, is gewoon laf. Los uw interne problemen zelf op, N-VA en SP.a.

2. 4de ronde onbestuurbaarheid?
CD&V, CL-OVLD en Open&Liberaal zullen inderdaad opnieuw de onbestuurbaarheid stemmen want ‘wie zonder noodzaak opgeeft waar volhouden geboden is, zal nooit iets tot een goed einde brengen’ (Mencius, China). De raad van State heeft geoordeeld dat de onbestuurbaarheid er wel is maar enkel als ‘façade’ om van college te kunnen wisselen. Enerzijds vloeit dit natuurlijk voort uit artikel 47bis, anderzijds ligt de ‘onbestuurbaarheid’ wel degelijk aan een groot verschil in visie. Denken we bijvoorbeeld aan de belastingverlaging die gestemd werd met een wisselmeerderheid van CD&V, CL-OVLD en Open&Liberaal. Op het terrein is er ook niks veranderd na het arrest: de ‘oude’ meerderheid beschikt nog steeds niet over het vertrouwen van de meerderheid van de gemeenteraadsleden en kan dus geen punten gestemd krijgen op de gemeenteraad. De ‘alternatieve’ meerderheid kan anderzijds wel punten gestemd krijgen op de gemeenteraad maar kan ze niet uitvoeren want heeft geen meerderheid in het college van burgemeester en schepenen. Is dat onbestuurbaarheid? Wij denken van wel!

3. Hoe moet het nu verder?
Een jaar onbestuurbaarheid kruipt in de kleren en heeft heel wat consequenties op het terrein. Wij weten dat! Het is zeer jammer dat het, omwille van juridische procedures, ook allemaal zo lang blijft aanslepen. Met CD&V hebben we ons inhoudelijk huiswerk ook gemaakt. Onze speerpunten liggen klaar onder 3 grote thema’s: Haaltert Ademt, Haaltert Verenigt en Haaltert Beweegt.

Wij willen ook graag onze speerpunten vertalen naar beleid. Ook in het verleden hebben wij heel wat punten geagendeerd op de gemeenteraad (die trouwens ALTIJD (!) werden weggestemd door het huidig bestuur of soms zelfs niet eens werden geagendeerd).

Nu wij met CL-OVLD en Open&Liberaal de facto wél een meerderheid hebben, zullen we bekijken of er punten zijn die we zelf ter stemming kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Kiezen N-VA en SP.a ervoor om toch in hun stoel te blijven zitten om eventueel op termijn enkel de punten van de oppositie te kunnen uitvoeren, dan is dat hun keuze. Uiteindelijk worden ze nu ook al een jaar vergoed (kostprijs 250.000€/jaar) om met een minderheid niks te kunnen doen.
Wij willen vooruit nu, mét of zonder “de postjes” want democratie is simpel: de helft + 1 of in Haaltert dus ‘hogere wiskunde tot 13’.