...

Gemeente Denderleeuw werkt verder aan trage wegenbeleid

denderleeuwGemeente Denderleeuw werkt verder aan trage wegenbeleid

De gemeente zet zich al enkele jaren in voor de trage wegen op het grondgebied. In eerste instantie worden de wegen geïnventariseerd, vervolgens geëvalueerd in overleg met de buurtbewoners en vzw Trage Wegen en tenslotte wordt er een beleid uitgewerkt en gaat men over tot actie. In deelgemeente Iddergem werd onlangs één van de trage wegen in ere hersteld, voor deelgemeente Welle vond op 29 juni een eerste evaluatieavond plaats. Dit zal uiteindelijk resulteren in een trage wegenplan voor Welle en Hemelrijk. Denderleeuw centrum, Leeuwbrug en Huissegem zijn in 2018 aan de beurt.

“Doorheen onze gemeente lopen heel wat trage wegen die in de loop der jaren vergeten of gewoon niet gekend zijn bij vele inwoners. Toch winnen deze wegen steeds meer aan belang. Deze trage wegen zijn uitermate geschikt voor zwakke weggebruikers en spelen zo een belangrijke rol in het stimuleren van duurzame verplaatsingen binnen de buurt. We willen daarom zoveel mogelijk prioriteit geven aan het open houden van functionele trage wegen binnen de dorpskern”, vangt schepen Yves De Smet aan.

Midden 2014 startte de gemeente Denderleeuw samen met vzw Trage Wegen en een groep lokale vrijwilligers met de inventarisatie van trage wegen in deelgemeente Iddergem. Schepen Jan De Nul: “Alle bestaande en recent verdwenen kerkpaden, voet- en veldwegen werden in kaart gebracht. De resultaten van dit onderzoek en een overlegvergadering werden samengebracht in een beleidsplan met een visie op de toekomst van het lokale trage wegennetwerk voor Iddergem. Als gemeente zetten we ons in voor het behoud van verschillende paden, zo werd recent de trage weg Braamlandstraat – Hoogstraat hersteld.”

In 2016 was dan Welle aan de beurt. Tijdens de zomermaanden gingen de dienst Leefomgeving, de dienst Mobiliteit en tal van vrijwilligers op pad om alle baantjes en wegeltjes op te sporen. Deze werden samen beoordeeld op basis van toegankelijkheid en belang. “In 2017 werd samen met geïnteresseerde inwoners bekeken welke trage wegen we door middel van een goed onderhoudsplan en een eventuele heraanleg nieuw leven willen inblazen. Daarnaast werd ook gekeken naar de wegen die hun waarde hebben verloren en dus beter afgeschaft worden. Tijdens de evaluatieavond van donderdag 29 juni werd constructief meegedacht aan een visie tot het behoud en het opwaarderen van de trage wegen in Welle en Hemelrijk”, vertelt Jan De Nul.

“Alle input zal resulteren in een nieuw beleidsplan voor Welle en Hemelrijk, waarna opnieuw tot actie kan worden overgegaan op basis van de aanbevelingen in het plan. Nadien kunnen we focussen op de trage wegen in Denderleeuw centrum, Leeuwbrug en Huissegem. We willen namelijk in de hele gemeente onze schat aan trage wegen in kaart brengen en waarderen”, besluit schepen De Smet.