...

Faillissement niet langer molensteen rond de nek

Faillissement niet langer molensteen rond de nek - goedeleFaillissement niet langer molensteen rond de nek

Het federale parlement heeft gisterenavond de nieuwe Insolventiewet goedgekeurd. Deze wet bundelt en vernieuwt een aantal procedures die tot nu van kracht waren en maakt deze nu toepasselijk op alle ondernemingen. Voorheen konden immers enkel vennootschappen en handelaars van deze procedures gebruikmaken. Binnenkort zullen ook vrije beroepen en vzw’s het faillissement kunnen aanvragen.

Bovendien zullen ondernemers makkelijker een tweede kans krijgen door schuldkwijtschelding. Daardoor zullen ze (na een correct verlopen faillissement) veel sneller dan voorheen met een propere lei kunnen herbeginnen.

De N-VA steunt dit initiatief van de minister van Justitie voluit. We zijn er tijdens de parlementaire behandeling ook in geslaagd om nog een aantal bijkomende maatregelen in de wettekst te krijgen. Die tweede kans mag immers géén blanco cheque worden.

Kamerlid Goedele Uyttersprot (N-VA): “Vanuit het werkveld kregen wij het signaal dat de wet ter zake ook wat meer initiatief bij de insolvente ondernemers zelf kan leggen. Vandaar dat in de oproepingsbrief om te verschijnen voor een kamer van ondernemingen in moeilijkheden voortaan ook aan die ondernemer kan gevraagd worden om voorafgaand aan de zitting bepaalde gegevens en inlichtingen in te geven in het centraal register voor solvabiliteit. Deze kleine bijkomende maatregel zal voor een forse vermindering van de werklast bij de ondernemingsrechtbanken zorgen.“

Kamerlid Wim Van der Donckt (N-VA) vult aan: “De ondernemingsrechtbanken zullen voortaan ook een zuiver burgerrechtelijke sanctie kunnen opleggen aan zaakvoerders of bestuurders die onvoldoende meewerken met de curator bij de afwikkeling van een faillissement. Zo kunnen zij voor maximum 3 jaar het verbod opgelegd krijgen om nog deel te nemen aan het bestuur van een vennootschap. Nu zullen het parket of de onbetaalde schuldeisers voortaan een dagvaarding kunnen instellen voor de ondernemingsrechtbank om uitspraak van zo’n beroepsverbod te bekomen. En de rechter zal de sanctie ook volledig ambtshalve kunnen opleggen.”

Kamerlid Werner Janssen (N-VA): “Hiermee tonen we duidelijk aan dat de kracht van verandering niet altijd met eigen grote wetteksten moet verwezenlijkt worden. Met een kleine bijsturing van een hangende wettekst kan je ook al veel bereiken. We zijn blij dat we hiermee ook ons eigen kleine steentje hebben kunnen bijdragen aan méér continuïteit voor de ondernemingen.”