...

Onbestuurbaarheid gemeente Putte van de baan

Onbestuurbaarheid gemeente Putte van de baan - putteStructurele onbestuurbaarheid gemeente Putte definitief van de baan

Raad van State bevestigt uitspraak in kortgeding van 12 juni 2015

De Raad van State bevestigt het vonnis in kortgeding van 12 juni 2015 met betrekking tot de vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid in Putte. Dit vonnis ten gronde stelt zeer duidelijk dat er wel degelijk voldoende argumenten waren om de onbestuurbaarheid van de gemeente vast te stellen.

Burgemeester Peter Gysbrechts: ”Ik ben uiteraard zeer tevreden met dit vonnis ten gronde. Ik heb altijd vertrouwen gehad in de manier waarop we de chaos en de onbestuurbaarheid van de gemeente hebben vastgesteld en afgehandeld. Maar wat al lang duidelijk was voor ons heeft de Raad van State nu op een vernietigende wijze glashelder gemaakt. De gemeente verkeerde in een complete chaos en in totale onbestuurbaarheid. Het verwijt van mevr. De Veuster dat de onbestuurbaarheid louter een façade was om een nieuw college aan te stellen wordt door de Raad van State terecht opnieuw van tafel geveegd.”

Artikel 47bis versus persoonlijke ambities

Peter Gysbrechts: ”Het is vooral jammer dat mevrouw De Veuster na een duidelijke uitspraak in kortgeding de gemeente in een permanente staat van onzekerheid heeft ondergedompeld, door absoluut de procedure ten gronde te willen verderzetten, inclusief een flink kostenplaatje op kap van de gemeente. Als een meerderheid tot driemaal toe beslist dat de gemeente onbestuurbaar is, de gouverneur driemaal moet tussenkomen en de minister haar driemaal in het ongelijk stelt, dan moet je jezelf hier kunnen bij neerleggen en kiezen voor het algemeen belang. Zij koos ervoor om de gemeente, ook nadat ze ongelijk kreeg in kortgeding van de Raad van State in juni 2015, verder te gijzelen langs juridische weg. Artikel 47bis is in het leven geroepen op de gemeenteraad te versterken en de machtsverhouding tussen gemeenteraad en college meer in balans te brengen. Ik denk niet dat de wetgever dit in het achterhoofd had bij het schrijven van artikel 47bis.”

Periode van onzekerheid afsluiten

Peter Gysbrechts: ”Dit vonnis is vooral voor de diensten en de burgers van groot belang. De Raad van State geeft hier rechtszekerheid aan alle genomen beslissingen en creëert hiermee ook rust bij de gemeentelijke diensten. Een stap terugzetten naar het toenmalige beleid zou catastrofaal geweest zijn, voor zowel alle collega’s die een moeilijke werkingsperiode achter zich hebben gelaten maar ook naar de werking van de diensten naar de bevolking toe. We sluiten hier definitief een periode van onzekerheid mee af. We kijken nu alleen nog optimistisch vooruit en bouwen ondertussen verder aan een sterk en beter Putte. Het huidige college herstelde 2 jaar geleden onmiddellijk de rust, ging aan het werk, straalt positivisme uit en werkt als één team. Dat Putte “werkt” kan iedereen zien bij de uitrol van diverse projecten. De sfeer was nog nooit zo goed!”