...

Minister Homans heft de erkenning op van de Fatih-moskee

Minister Homans heft de erkenning op van de Fatih-moskee - homansMinister Homans heft de erkenning op van de Fatih-moskee in Beringen

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft de erkenning opgeheven van de Fatih-moskee in Beringen. “Ik stel vast dat in de Fatih-moskee in Beringen doelbewust bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet of uitgesloten worden. Het zijn met name de “aanhangers” van de Gülen-beweging die geviseerd worden, een beweging die in ons land niet als extremistisch of staatsgevaarlijk wordt beschouwd”, aldus minister Homans.

Dit blijkt uit de brief die de minister in het kader van de procedure ontving van het moskeebestuur van de Fatih-moskee in Beringen. In het antwoord van het moskeebestuur staat letterlijk “Wat betreft de Gülen-beweging vermeld in uw brief, wil ik met duidelijkheid zeggen dat onze moskee een gebedsplaats is die open is, niet alleen voor een bepaalde groep maar voor iedereen die vrijwillig wil bidden. Eigenlijk, volgens ons geloof, om religieuze diensten te kunnen uitvoeren in een gebedsplaats is dit een absolute voorwaarde. Aan de andere kant hebben onze moskee en de overkoepelende instelling Diyanet van België waarvan we afhangen, omdat ze allebei religieuze instellingen zijn, een fundamentele religieuze en maatschappelijke verantwoordelijkheid om alle soorten organisaties te bestrijden, die de religieuze overtuigingen van de mensen willen exploiteren en beledigen, die de neiging tot geweld hebben en die het welzijn van de samenleving in gevaar kunnen brengen.”

Verder is in het antwoord ook nog te lezen: “Eén van onze belangrijkste institutionele kenmerken is onze inzet die we met vastberadenheid tonen, die door Belgische autoriteiten geaccepteerd en gewaardeerd wordt, tegen dergelijke excessen. De genoemde beweging (Gülen-beweging, red.) wordt verantwoordelijk geacht voor de op 15 juli 2016 uitgevoerde couppoging in Turkije en als schadelijk beschouwd. De belangrijkste taak van een moslim en van een Belgische burger is maatregelen nemen, en onze gemeenschap waarschuwen, tegen alle soorten bedreigingen komende van mensen die beweren deel uit te maken van een religieuze groepering en die misbruik willen maken van godsdienstige gevoelens van mensen, tegen DAESH en ook tegen extreem geradicaliseerde groeperingen. Deze strijd is niet alleen van levensbelang voor moslims, maar ook voor de binnenlandse veiligheid van België.”

“Als minister van onder andere Integratie kan ik niet dulden dat er mensen tegen elkaar worden opgezet of bevolkingsgroepen worden uitgesloten. Dat blijkt in de Fatih-moskee in Beringen wel het geval te zijn, wat ook bevestigd wordt in hun antwoord. Dit is onaanvaardbaar in Vlaanderen. Als bevoegd minister neem ik daarom mijn verantwoordelijkheid en heb ik de erkenning van de moskee ook opgeheven”, besluit minister Homans.