...

Rock Werchter klinkt door in de vakantiecijfers

Rock Werchter klinkt door in de vakantiecijfers: dubbel zoveel aanvragen voor vrijdag

Brussel, 29 juni 2016 – Rock Werchter, als dat festival eraan kwam, wist je als student: de zomervakantie is officieel gestart. O wee, voor zij die dan nog een examen hadden. Maar hoe zit het na de studies? Veroorzaakt Rock Werchter ook dan nog deining in de planning? Valt er een piek van vakantieaanvragen waar te nemen voor festivaldagen? Hr-dienstengroep Acerta legde een loep op haar cijfers. En wat blijkt: de stijging in decibels vertaalt zich wel degelijk in een vakantiepiekje.

In 2016 vulde Rock Werchter de festivalweiden van donderdag 30 juni tot zondag 3 juli. Hebben meer mensen dan anders die donderdag en vrijdag (30 juni en 1 juli) vakantie aangevraagd? Vóór 30 juni noteert Acerta dat zo’n 5% van de werknemers vakantie neemt. De tweede helft van de week stijgt dat percentage met 40%, niet onlogisch gezien de periode van het jaar, maar de bijna verdubbeling op vrijdag 1 juli is toch opvallend. De maandag na het festival is het percentage zelfs nog iets hoger, waaruit werkgevers misschien mogen besluiten dat festivalgangers wijs genoeg zijn om zelf een ‘recuperatiedag’ te nemen en niet met kleine oogjes naar het werk te komen.

Rock Werchter klinkt door in de vakantiecijfers - rock w
Figuur 1: stijging met 40% op dag 1 van Werchter (30 juni) – verdubbeling op dag 2 (1 juli).

Dinsdag na Werchter weer meer activiteit

Natuurlijk is het maar logisch dat de vakantieaanvragen naar het einde van juni/begin van juli stijgen. Dan is immers het schooljaar officieel afgelopen en heel wat activiteiten zijn daar rechtstreeks of onrechtstreeks aan gelinkt. Te verwachten is dat het schooljaar bij de groep van jongste medewerkers minder speelt. Een inactiviteitspiek daar zou dan met iets meer zekerheid aan festivaldrang gelinkt kunnen worden. En wat blijkt uit de cijfers van Acerta voor die leeftijdscategorie en meer bepaald in regio Vlaams-Brabant: er zijn toch opvallend meer vakantieaanvragen. Op dinsdag valt het percentage flink terug. Hetzelfde fenomeen laat zich noteren als we focussen op enkel arrondissement Leuven.

Dubbel belang van goede afspraken op populairste festivaldagen

Misschien stond je er nog niet bij stil dat dat de belangen van verschillende groepen kunnen samenkomen. Het is voor werkgevers zeker niet onverstandig om de dagen van populaire zomerfestivals in de planning extra goed te bekijken om te voorkomen datje op die dagen en de dag na de festiviteiten niet geconfronteerd wordt met onderbezetting. Want inderdaad, ook de schoolvakanties zijn dan aan de gang.

Goede en tijdige afspraken maken goede collega’s, ook in vakantietijd.

Over de cijfers

De verzamelde gegevens uit 2016 zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. De cijfers stellen het aantal vakantiedagen tegenover het aantal te werken dagen voor, uitgedrukt in procenten. Onder vakantiedagen verstaan we zowel de jaarlijkse wettelijke vakantiedagen waar een werknemer recht op heeft, als extra-legale vakantiedagen zoals ADV-dagen, leeftijdsvakantie, anciënniteitsdagen enz.

Over Acerta

Acerta is als hr-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van het hr-beleid. De groep ondersteunt ondernemers en organisaties in elke groeifase en bij elk hr-proces. De kracht van mensen, daar draait het om bij Acerta. Acerta wil zijn mensen optimaal inzetten om zo het menselijk kapitaal van ondernemingen te optimaliseren. Daarbij is Acerta een partner voor starters, zelfstandigen en vrije beroepen, kmo’s en hr-professionals in privéondernemingen en overheidsinstellingen.

Acerta telt meer dan 1310 medewerkers, verdeeld over 38 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De groep kende in 2015 een omzet van ruim 164 miljoen euro. 1 starter op 5 passeert effectief langs Acerta’s ondernemingsloketten. De groep beheert het statuut van 1 zelfstandige op 3 en 1 onderneming op 4 gebruikt haar oplossingen.