...

Aalst – Illegale bomenkap op Electrabelsite

Aalst - Illegale bomenkap op Electrabelsite - electr

Aalst – Illegale bomenkap op Electrabelsite

Op de voormalige Electrabelsite in de Erembodegemstraat in Aalst werden massaal bomen gerooid. Engie Electrabel en Global Estate Group, de firma die de site gaat ontwikkelen, hebben deze werken laten uitvoeren zonder een vergunning aan te vragen. Het stadsbestuur reageert dan ook verontwaardigd en geschokt op deze illegale bomenkap en zal de nodige maatregelen nemen.

Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Ruimtelijke ordening: “Een tweetal weken geleden hadden we een eerste onderhoud met de ontwikkelaar. Dit overleg verliep nochtans constructief. Naast de geplande ontwikkeling stelden de architecten van het project rekening te willen houden met de groene omgeving rondom de site, de ontwikkelaar wilde zelfs een park aanleggen dat nauw zou aansluiten aan het stadspark. Ik ben dan ook uiterst ontgoocheld nu te moeten vaststellen dat er zonder enige kapvergunning zo massaal bomen gesneuveld zijn. Ik heb opdracht gegeven aan mijn mensen van de dienst Handhaving om de nodige maatregelen te nemen en hiertegen gepast op te treden. Dit kunnen we niet toelaten.”

Iwein De Koninck (CD&V), schepen van Leefmilieu: “Diensten leefmilieu en ruimtelijk ordening direct opdracht gegeven ter plaatse te gaan. Er wordt P.V. opgesteld. Ik hoop dat een milieumisdrijf van die omvang anno 2017 niet meer blauw-blauw gelaten wordt. Wie verantwoordelijk is zal de rechtbank uitwijzen. Dit is onaanvaardbaar.”