...

Over hoe Willy Michiels nog steeds de wagen ment

Over hoe Willy Michiels nog steeds de wagen ment - Spotprent Facebook anno 1970 in de politiek
Spotprent (Face-book anno 1970) in de politiek, gemeenteraadsverkiezingen Kerksken 11 oktober 1970
V.l.n.r. ; Elie De Troyer, Robert Baetens, Alexis Waegeneer, Willy Lievens, Paul D’Hondt, Edmond Van Herzele, Gaston Van Cauter, Georges Roelandt, Willy Michiels, Germaine Vijverman, Paula D’Hondt, Heléne Janssens

Over hoe Willy Michiels nog steeds de wagen ment

“Tussen de vele bagger die op face-book wordt uitgestort, verscheen op de face-bookpagina van AHA een reactie die ertussen uit sprong en de hele heisa rond de onbestuurbaarheid in een historisch perspectief plaatst. Marcel Baetens, uitgeweken Haaltertnaar en kenner van geschiedenis van de Denderstreek, laat zijn licht schijnen over de Haaltertse politiek en over hoe Willy Michiels nog steeds het span tracht te mennen. Als een gladde paling glipte hij (bijna) overal tussendoor en liet – en laat nu ook weer – anderen voor hem de kastanjes uit het vuur halen. Marcel Baetens geeft zijn visie op de feiten. “

Wat mij in de hele discussie en in de talrijke reacties opvalt is dat er “discreet en zedig” gezwegen wordt over de houding van twee hoofdrolspelers in deze soap, nl. Willy Michiels en Gina Verbestel. Ik ben ondertussen een bezadigde zestiger die al meer dan 30 jaar weg is uit zijn geboortedorp Haaltert (Kerksken). Ik kan de politieke verwikkelingen bij jullie dan ook vanaf de nodige afstand (letterlijk en figuurlijk) bekijken. Ik zou dan ook graag wat nu gebeurt in Haaltert in zijn historisch kader plaatsen en ik neem u graag mee in de tijd, bijna 50 jaar terug.

We schrijven 1970. De fusies van de gemeenten zijn nog geen feit en zowel in Haaltert als in Kerksken staan de verkiezingen voor de deur. In beide gemeenten is er een comfortabele CVP-meerderheid. In “Kesken” voelde iedereen met zijn ellebogen aan dat de populaire handelaar in caféspelen, Willy Michiels zich in de dorpspolitiek ging gooien. Men was dan ook van alle kanten aan het hengelen om hem op de lijst te krijgen. Het scheelde geen haar of Etienne Van Londersele kon hem overhalen om op de lijst van de Volksunie te staan (stel u voor, mevr. Baeyens).

Maar na veel aandringen, net voor de verkiezingen, met als belofte het burgemeesterschap, stelde Michiels zich kandidaat op de CVP-lijst en werd ook verkozen. Hij kreeg – fel tegen de goesting van Gaston Van Cauter – de burgemeesterssjerp, … maar moest met lede ogen aanzien dat een andere dorpsfiguur, Paula Van Opdenbosch, bij de kiezer nog veel populairder was dan hij.

Er is toen binnen de CVP zo’n vete ontstaan tussen die twee dat dit nooit meer goed gekomen is. Het was tussen 1972 en 1976 een publiek geheim dat de verstandhouding tussen Paula Van Opdenbosch en burgemeester Willy Michiels – op zijn zachtst uitgedrukt – ver zoek was. Burgemeester Willy Michiels en het ganse beleid werd vleugellam gemaakt door de CVP-ploeg. In 1976 (in volle fusievoorbereiding) waren er zelfs drie samenroepingen van de gemeenteraad nodig om uiteindelijk te kunnen stemmen over de meest elementaire agendapunten (niets nieuws onder de zon dus).

Ook in Oiljtert moest de kiezer naar de stembus in 1970. De CVP haalde ook hier een comfortabele meerderheid, maar ook hier was het vrij snel hommeles. De zittende burgemeester “Fortens Tirken” (Arthur Vanderburght) rekende er stellig op om zijn mandaat verder te zetten … maar door het zeer hoge stemmenaantal van het “fenomeen” Georges De Leenheer (1293) eiste deze het burgemeesterschap op ten nadele van Vanderburght. Er volgde een episode van scheldpartijen, verdachtmakingen e.d. Op jaarmarkt Haaltert werd de knoop doorgehakt en De Leenheer werd voorgesteld voor het burgemeestersambt (met de steun van twee leden van de oppositie – toen ook al). In deze periode zijn de kiemen gezaaid van wat men nu oogst.

Willy Michiels wist verduiveld goed dat hij bij de verkiezingen van 1976 ( voor Groot-Haaltert) binnen de CVP had af te rekenen met twee stemmenkanonnen tegen wie hij niet opkon. Hij is toen gestart met een sport, die hij nu nog graag bedrijft, een beroep doen op “malcontenten” en “volksvrienden” in zijn voordeel. Hij kwam met een eigen Centrumlijst op en slaagde erin om de populaire dokter Goossens (schoonzoon van Fortens Tirken) op zijn lijst te krijgen. Deze wilde in de plaats van zijn schoonvader revanche nemen op Georges Deleenheer. Michiels sloot ook een akkoord met de populaire gemeenteambtenaar Hector De Schutter, gerespecteerd door iedereen in Haaltert (zoveel honderden stemmen verzekerd).

De Centrumlijst kende direct groot succes en Michiels zag zich al burgemeester. Hij had enkel de steun van de BSP nodig (zat toen al in dezelfde positie als de Sp.a nu) en hij bood aan Rik Andries uit Heldergem een schepenambt aan. Maar dit was zonder het politieke genie van Georges De Leenheer gerekend, die op een hoger niveau met de federale afdeling van de BSP ging onderhandelen en prompt tweeschepenambten (en de bouw van een sporthal in Denderhoutem) beloofde aan de BSP, wat ook gebeurde. Ik heb die episode van dichtbij meegemaakt. Ook toen zijn er wonden geslagen die nu nog niet geheeld zijn.

Maar Willy Michiels had zijn lesje geleerd en zorgde in de toekomst voor een lijst met populaire volksfiguren, die hem een meerderheid bezorgden, zodat hij … eindelijk burgemeester kon worden, indien Louis Tobback daar geen stokje had voorgestoken. Hij maakte dan maar van de nood een deugd en “regeerde” achter de schermen, gedekt door Valentine Tas en later Roger Coppens.

Bij de verkiezingen in 2012 wist Willy zich comfortabel zeker van zijn meerderheid en zag vol vertrouwen de laatste verkiezingen tegemoet. Alleen had hij twee dingen niet voorzien: het Bart De Wever-effect dat zich tot in Haaltert liet voelen en het “fenomeen” Verbestel, een fenomeen dat hij nota bene zelf had binnen gehaald. En daar stond onze Willy dan, buitenspel gezet door een – onervaren – coalitie. Maar zich hierbij neerleggen, ligt niet in zijn aard, desnoods gaat hij bij de duivel te biechten en wat geschiedde er: de “duivelin” (Verbestel) keert haar kar (en passeert voor de tweede keer langs de kassa) en schaart zich leukweg aan de zijde van degene die in haar “fantastisch project” zelfs veel te oud was om nog te zetelen. En zo komen we in de huidige situatie.

In de vorige kiescampagne was het de CD&V die het “feestcomité-gehalte” van de groep Michiels hekelde, maar die nu met hem mee in de boot stapt en ook met iemand die al twee keer drastisch van koers verandert om haar zitje (en de eraan verbonden voordelen) aan het hoofd van het OCMW te kunnen behouden. En wie krijgt er de volle laag op Facebook? De CD&V en Phaedra Van Keymolen en ondertussen blijven er twee (Verbestel en Michiels) netjes uit de wind en lachen zij in hun vuistje. En dat wilde ik met dit lange epistel graag duiden. Wat er zich het laatste anderhalf jaar in Haaltert afspeelt is ronduit beschamend en lachwekkend. En daar is IEDEREEN schuldig aan (van de eerste tot de laatste). Dit spektakel voedt enkel antipolitiek en brengt een mooie gemeente nog verder in een slecht daglicht. Kunnen de politici daar ook eens aan denken? Als het al niet te laat is, want ik vrees dat de meeste kiezers hun besluiten al zullen getrokken hebben na het aanschouwen van dit circus.

Marcel Baetens Facebook AHA