...

Liesbeth Homans weerlegt kritiek Apache

Liesbeth HomansLiesbeth Homans weerlegt kritiek Apache

Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans weerlegt de gratuite beweringen van Apache over de niet-toekenning van een lening door Trividend. “Binnen mijn bevoegdheid sociale economie zet ik de middelen maximaal in op sociale tewerkstelling, in het bijzonder voor mensen die op de arbeidsmarkt moeilijker aan de bak geraken, en dat is niet meer dan logisch”, aldus minister Homans. Daarom wordt in de verschillende beleidsinstrumenten binnen sociale economie zoals leningen of premies voor managementadvies de focus gelegd op sociale ondernemingen die zich op sociale tewerkstelling toeleggen. Aangezien Apache zich niet toelegt op sociale tewerkstelling, past dit dossier dan ook niet binnen het instrumentarium voor sociale economie.

Vanuit de sterke focus op sociale tewerkstelling, zorgt Liesbeth Homans voor een afstemming van de verschillende instrumenten uit de sociale economie op de instrumenten die bedoeld zijn voor het normaal economisch circuit. Het is met andere woorden niet de bedoeling dat bedrijven of organisaties die gebruik kunnen maken van de normale instrumenten, ook nog eens gebruikmaken van de instrumenten uit sociale economie. De middelen in sociale economie moeten maximaal gaan naar bedrijven die gericht zijn op sociale tewerkstelling. Zo besliste de Vlaamse Regering vorig jaar bijvoorbeeld ook om de premies voor managementadvies in de sociale economie af te stemmen op de kmo-portefeuille waarbij overlap tussen beide complementaire instrumenten wordt vermeden.

Geen veto
Er is ook helemaal geen sprake van een ‘veto’ in de Raad van Bestuur van Trividend. De Vlaamse overheid beschikt niet over een vetorecht in de Raad van Bestuur. In dit bestuursorgaan wordt steeds collegiaal en in unanimiteit beslist. Het afwijzen van een dossier gebeurt omdat het niet voldoet aan de doelstellingen van het beleidsinstrument. Dit heeft ook niets te maken met het al of niet belang hechten aan (onderzoeks)journalistiek, hetgeen overigens niet tot de bevoegdheden van de minister van Sociale Economie behoort.

“De insinuatie van een politieke afrekening is compleet van de pot gerukt en gratuite”, aldus Liesbeth Homans. “Ik heb helemaal geen verborgen agenda. Mijn enige – en open – agenda is om de middelen voor sociale economie in te zetten voor de doelgroep die het nodig heeft.”