...

N-VA Geraardsbergen gelooft in gemeentelijke fusie

Filip Schotte nva geraardsbergenN-VA Geraardsbergen gelooft in gemeentelijke fusie

Met het oog op de volgende gemeenteraadsverkiezingen gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan de conceptnota ‘Stimulering vrijwillige fusie’. Die goedkeuring zet verder in op de vrijwillige fusies en het stimuleren – dus niet verplichten – van gemeentelijke samenvoegingen.

Financiële bonus
Gemeenten die vrijwillig fuseren krijgen een financiële bonus in de vorm van schuldovername. De Vlaamse regering keurde daarvoor de conceptnota van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) goed. “We zetten als Vlaamse overheid in op sterkere lokale besturen die ook in de toekomst een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen aanbieden aan de burgers”, aldus minister Homans.

Meerdere voordelen
Filip Schotte (raadslid N-VA Geraardsbergen) ziet meerdere voordelen aan een fusie. “Ik denk dan aan:
•besparingen door schaalvergroting voor wat betreft inzet van mensen en materialen,
•kwaliteitsvollere dienstverlening en grotere bestuurskracht door ruimere mogelijkheden op domeinen zoals de digitalisering en IT, HR, mobiliteit, ontwikkeling van KMO…”

Lierde en Brakel
Een studie van Vives van de KU Leuven heeft aangetoond dat een logische fusie in Zuid-Oost-Vlaanderen deze kan zijn van Geraardsbergen, Lierde en Brakel. Deze nieuwe gemeente zou dan 54.100 inwoners tellen. (33.000 Geraardsbergenaren, 6.600 inwoners in Lierde en nog eens 14.500 mensen in Brakel)

Injectie van 27 miljoen euro.
In lijn met het regeerakkoord zal een financiële bonus worden toegekend aan de fuserende gemeenten. “Enerzijds ter ondersteuning van de transitiekosten die een fusieoperatie onvermijdelijk met zich meebrengt. Anderzijds om extra investeringsruimte te creëren voor de nieuwe fusiegemeente”, zegt minister Homans.
De fuserende gemeenten kunnen genieten van een overname van hun schulden door de Vlaamse overheid. Concreet gaat het over maar liefst 500 euro schuld per inwoner van de deelnemende gemeenten. Voor Geraardsbergen-Lierde-Brakel komt dit neer op een mooie bonus van 27.050.000 euro, becijferde Schotte.
Verkennende gesprekken.

Op de jongste gemeenteraadszitting nodigde raadslid Filip Schotte dan ook het Geraardsbergse stadsbestuur uit om pijnpunten en opportuniteiten van een fusie te bekijken en het gesprek met de voornoemde gemeenten aan te knopen.

Foto: n-va Geraardsbergen