...

Ebbenhouten Spoor uitgereikt aan Assita Kanko MR politica

-Brussel- De Ebbenhouten Spoor werd afgelopen maandag 7 mei uitgereikt door N-VA in het Vlaams parlement aan Assita Kanko een Brusselse MR politica. Een verrassing van formaat waar niemand zich aan verwachtte. Want is N-VA geen partij die Franstaligen haat? Zo wordt toch vertelt  in Franstalig België ? In zijn toespraak had N-VA voorzitter Bart De Wever het o.a over dat het zijn overtuiging blijft dat de negatieve benadering van identiteit en onze eigen manier van samenleven de integratie van nieuwkomers bemoeilijkt. “Als je zelf niet durft te zeggen wie je bent, is het moeilijk aan nieuwkomers uit te leggen wat je van hen verwacht.” aldus nog de voorzitter.
Ebbenhouten Spoor uitgereikt aan Assita Kanko MR politica - Image00008 2
Maar waarom een prijs geven aan een franstalige MR politica?
Daar gaf secretaris van N-VA Louis ide in zijn toespraak antwoord op:
“Als politica brengt ze een verhaal over veiligheid, over economie, over onderwijs dat een verademing is in Franstalig België. Als schrijfster geeft haar verhaal kracht aan vrouwelijke migranten om zich voor een stuk te onttrekken aan de sociale dwang die ze dikwijls nog binnen hun eigen gemeenschap ondervinden en zo hier echt een nieuw leven op te bouwen”, zei Ide lovend. De uitreiking van de Ebbenhouten Spoor is een initiatief van Louis Ide dat een verdienstelijke nieuwe Vlaming in de bloemetjes zet.
Ebbenhouten Spoor uitgereikt aan Assita Kanko MR politica - Image00005 2
Het gaat telkens om iemand die bewijst dat een succesvolle integratie geen fabeltje is, iemand die door zijn doen en laten een bijdrage levert aan Vlaanderen, het verrijkt en zo een voorbeeld is voor àlle Vlamingen.
Afgelopen jaren werd de Ebbenhouten Spoor reeds uitgereikt aan Gilbert Nyatanyi (“Gilberke” van “Alles wordt beter”), bokser Sugar Jackson, chirurg Nasser Nadjmi, atlete Svetlana Bolshakova, cardioloog Pedro Brugada en verleden jaar aan Darya Safai. Nu was het dus de beurt aan Assita Kanko de achtste in de rij.

Maar wie is deze dame eigenlijk? Assita Kanko (37) is een Nederbelg met Burkinese roots. Ze kwam in 2001 naar Nederland om journalistiek te studeren, maar ze woont sinds 2004 in Brussel. Vlaanderen leerde haar kennen toen ze in 2013 getuigde over haar eigen ervaring met genitale verminking. In haar boek “De tweede helft: tijd voor een nieuw feminisme” zet ze haar ideeën over vrouwenemancipatie in de wereld en bij ons uiteen. Ze werkt vandaag aan een derde boek.
Ebbenhouten Spoor uitgereikt aan Assita Kanko MR politica - Image00004 2
In haar dankwoord vertelde Assita Kanko nog dat de grootste ontgoocheling in haar leven de dag was dat ze officieel Belg werd. ze had zich voorgesteld dat ze een blad ging moeten tekenen met rechten en plichten of één of andere eed van trouw zou moeten zweren, niets van dit alles. Het was gewoon een administratieve aangelegenheid die voor de loketbediende liefst zo snel mogelijk afgehandeld werd.
Ebbenhouten Spoor uitgereikt aan Assita Kanko MR politica - Image00007 2
Daarna bedankte ze de partij en haar leden voor de eer die haar te beurt viel en zei trots te zijn de Ebbenhouten Spoor te mogen ontvangen. Na de plechtigheid werd iedereen nog uitgenodigd op de receptie met een hapje en een drankje. Wij maken alvast afspraak op 1 juni voor de uitreiking van de VlAM (Vlaamse Actieve Madam) een onderscheiding in het leven geroepen door N-VA politica Sarah Smeyers.
Ebbenhouten Spoor uitgereikt aan Assita Kanko MR politica - Image00003 2

Met dank aan Luba Minarikova voor de foto’s