...

Verdienstelijke Dilbekenaren ontvangen eremedaille

-Dilbeek- 11 verdienstelijke Dilbekenaren ontvingen afgelopen zaterdag (6 mei) een eremedaille. Eigenlijk is de officiële naam medaille voor verdienste, en werd deze in deze legislatuur voor het eerst uitgereikt. Daarmee wil de gemeente mensen in de bloemetjes zetten die zich belangeloos inzetten voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap. Zowel op cultureel- sportief of eender welk maatschappelijk terrein.

Zoals vermeld waren er 11 die een dergelijke medaille zouden ontvangen maar kwamen er maar (wegens omstandigheden) 8 opdagen. Het waren de adviesraden die ieder een kandidaat kon/mocht voordragen. Herman Baeyens, Emiel Beyens, Jules Claikens, Albrecht De Schrijver, Marcel Leuwers, Bert Maes, Greet Schaumans, Marieke Leemans. De niet aanwezigen waren: Piet de Coninck van Noyen, Jaak Schelfthout en Jules De Bruyne. Zij ontvangen hun medaille op een latere datum.
Verdienstelijke Dilbekenaren ontvangen eremedaille - Image00007 1
Burgemeester Willy Segers mocht in afwezigheid van schepen elke Zelderloo de eerste laureaat in de bloemetjes zetten omdat het ging om zijn buurman Herman Baeyens. Herman stichter en voorzitter van het studiebureau mens en ruimte zorgde er op zijn manier voor aldus Willy voor de groene rand rond Brussel. Hij kon ook De Wolfsputten vrijwaren van een megalomaan verkavelingsproject door een Brusselse investeerder.
Wetende wat de Wolfsputten vandaag betekenen als groene oase en natuurgebied, typeert dit ongetwijfeld het best zijn drijfveren en doelstellingen!
Verdienstelijke Dilbekenaren ontvangen eremedaille - Image00013 1

Daarna volgde Emiel Beyens die werd gelauwerd door schepen van cultuur Diane van hove voor zijn niet aflatende inzet voor de bibliotheek in CC Westrand. Herman was 34 jaar voorzitter van de door hem opgerichte bibliotheekraad die ondertussen uitgegroeid is tot wat ze nu is met de passende naam “Wolfsput”. Dankzij zijn jarenlange inzet en deze van de medewerkers én vrijwilligers is deze bibliotheek vandaag één van de meest performante openbare bibliotheken van Vlaams-Brabant geworden. Met 155.000 bezoekers jaarlijks en 300.000 uitleningen.
Verdienstelijke Dilbekenaren ontvangen eremedaille - Image00019
Voor Jules Claikens was het opnieuw de beurt aan Diane maar nu als schepen van senioren. Zij had het over de jarenlange inzet van Jules en de goede samenwerking met haar in de seniorenraad waar Jules jarenlang voorzitter van was. Zo bouwde hij de seniorenraad uit tot een zeer performant adviesorgaan maar ook een echte spreekbuis voor alle senioren. Jules nam ondertussen ontslag als voorzitter maar dit wil niet zeggen dat hij daarmee stil zit. zo draagt hij de goede voorbeelden van Dilbeek uit naar de Regionale Ouderen Adviesraad waar hij nog steeds lid van is.
Verdienstelijke Dilbekenaren ontvangen eremedaille - Image00022
De volgende gevierde in het rijtje was Albrecht De Schrijver wie Albrecht zegt denkt volgens Diane in de eerste plaats aan een fiere Vlaming die zich altijd heeft ingezet voor het Vlaams karakter van Dilbeek o.a. in de werkgroep Vlaams beleid van de Cultuurraad maar zelfs tot in de studio’s van de VRT. Daarnaast is hij ook medeoprichter van (VLAS Vlaamse Actieve Senioren). maar wie Albrecht beter kent weet ook van zijn voorliefde voor Bruegel. Hij is er zo door begeesterd dat hij jaren van zijn leven gespendeerd heeft aan het promoten van de landschapsschilder tot in het buitenland toe.
Verdienstelijke Dilbekenaren ontvangen eremedaille - Image00028
Na een pauze met een muzikaal intermezzo van een vrouwelijk ensemble van de muziekacademie Dil’Arte die de dwarsfluit bespeelden onder de kundige leiding van mevr. De Leu. Daarna was het terug tijd voor de laatste 4 laureaten. Om duivel doet al Marcel Leuwers voor te stellen werd er beroep gedaan op schepen Jef Vanderoost van onderwijs. Marcel was en is niet weg te slaan uit Jongslag de school in het centrum van dilbeek waar hij heel vroeger een tijdje leraar is geweest. Ook nu nog kan je hem daar geregeld aantreffen om een helpende hand toe te steken.
Verdienstelijke Dilbekenaren ontvangen eremedaille - Image00033
Bert Maes de laatste man in het rijtje aanwezigen werd gelauwerd door schepen van sport Anneleen Van den Houte niet alleen als voormalig stichter en voorzitter van de zwemclub maar ook omwille van zijn niet aflatende inzet voor het Dilbeeks zwembad. Bert is al jaren lid van de raad van bestuur en is nu al een aantal jaren voorzitter van vzw Dilkom. Hij bestuurt Dilkom als een bekwame huisvader samen met de raad van bestuur zorgt hij voor het dagelijks reilen en zeilen van het zwembad en dat in samenspraak met de directeur.
Verdienstelijke Dilbekenaren ontvangen eremedaille - Image00036
De laatste twee gevierden waren dames en deze taak werd waargenomen door schepen Karel De Ridder ook omwille van het groene en sociale karakter van beide dames. Greet Schaumans is vooral bekend omwille van haar hulp en inzet voor Haïti. Ook na de aardbeving gaat Greet nog regelmatig naar ginder om te kijken of ze mensen kan helpen. dat was ook de reden dat ze gevierd werd als verdienstelijke Dilbekenaar. De laatste in het rijtje was Marieke Leemans. deze laatste werd zelfs voorgedragen door zowel de cultuurraad als de milieuraad.Marieke zet zich via de cultuurraad in voor onder andere ‘Nieuwjaarkezoet’ en de ‘Dag van de Dilbekenaar’. Ze is ook nog compostmeester, lid van de fietsersbond enz…Te veel om op te noemen.
Verdienstelijke Dilbekenaren ontvangen eremedaille - Image00043
Verdienstelijke Dilbekenaren ontvangen eremedaille - Image00045
Iedere laureaat werd na de uitreiking van de medaille van verdienste ook nog gevraagd om het gulden boek te tekenen als blijvende herinnering. Dit boek zal ook bewaard worden voor het nageslacht. Ook de talrijke aanwezigen werden door burgemeester Segers verzocht om ook iets in het boek te schrijven ter herdenking aan deze “historische” dag. Na het officiële gedeelte werd iedereen nog uitgenodigd op de receptie, waarna er afgesloten werd met koffie en gebak. We zijn er van overtuigd dat de gelauwerden hun deze dag nog lang zullen herinneren.
Verdienstelijke Dilbekenaren ontvangen eremedaille - Image00075

Voor meer foto’s klik hier: