...

Irisfeest bijna één klaagzang tegen N-VA en het confederalisme

-Brussel- Eén klaagzang tegen N-VA en het confederalisme zo kunnen we bijna alle toespraken op 6 mei in de spiegelzaal van het Brussels parlement samenvatten. Enkel Fouad Ahidar (SP.A) had het over de tweetaligheid van Brussel die zou moeten toegepast worden in brussel hetgeen hem zeker niet in dank zal afgenomen worden door de franstalige exellenties uit het Brussels parlement. Ook zijn toespraak was perfect in de twee talen wat we van voorzitter van het Brussels parlement Charles Picqué (PS), en minister-president Rudi Vervoort (PS) niet konden zeggen. deze laatste presteerde het zelfs om één derde van zijn toespraak in het Nederlands te houden.
Irisfeest bijna één klaagzang tegen N-VA en het confederalisme - Image00011
Maar ook ondervoorzitter Fouad Ahidar kon het niet laten om naar aanleiding van het voorstel van N-VA voorzitter Bart De Wever over het confederalisme een sneer te geven naar N-VA en Brussels parlementsleden voor die partij Johan Van den Driessche, Liesbeth Dhaenen en Cieltje Van Achter! Met de woorden we citeren:“Het is onvoorstelbaar dat diezelfde mensen die worden geacht deel van ‘onze familie’ te zijn, de mensen die met ons komen eten, drinken en lachen, een heel ander gezicht tonen als ze naar huis gaan” einde citaat.
Irisfeest bijna één klaagzang tegen N-VA en het confederalisme - Image00005
Daarna was het de beurt aan Charles Picqué ook hij ging op hetzelfde elan verder, we citeren opnieuw:“Sommige mensen willen de rechten van de Brusselaar, waar lang en hard voor gestreden is, onderuithalen. Maar ons Brussel mag niet het symbool en het slachtoffer worden van zij die het land willen verscheuren. Wij zeggen duidelijk ‘neen’ aan het confederalisme.” Een duidelijke boodschap richting Bart De Wever en N-VA! even had hij het ook over de transfers van federaal naar Brussel die jaarlijks zouden verminderen en in 2025 helemaal zouden uitdoven.
Irisfeest bijna één klaagzang tegen N-VA en het confederalisme - Image00012
En voor diegenen die dachten dat het daarmee zou stoppen die waren eraan voor hun moeite want ook minister-president Rudi Vervoort spaarde de kritiek niet. “Ik vraag me soms af of de polemieken wel nog waard zijn om ze te voeren. Het zijn niet meer dan gerecycleerde, oude recepten. Brussel verdient beter dan dergelijke discussies die niemand dienen.” zo ging hij verder zoals we hem kennen als een notoir N-VA hater. Over hun eigen realisaties of plannen werd er met geen woord gerept, was dat niet belangrijk misschien?

Daarna werden alle aanwezigen uitgenodigd op de traditionele receptie. Daar zagen we nog een aantal bekende Brusselse en federale politici zoals: ministers Smet (SP.A), Gosuin (DéFI), Fremault (CDH) en staatssecretarissen Debaets (CD&V), Laanan (PS) ook premier Michel (MR) en voorzitter van de Kamer Siegfried Bracke (N-VA), Onckelinkx (P.S) en Millequet (CDH) tekenden present. Opvallende afwezige was minister Guy Vanhengel (Open VLD) en zijn vriend Courtois. Onder een stralende zon genoot iedereen van het begin van het Irisfeest met verschillende voor het publiek toegankelijke activiteiten in en rond het Brussels parlement.

voor meer foto’s klik hier: