...

Recht op vrijetijd voor tienerouders

Recht op vrijetijd voor tienerouders - foto lejoRecht op vrijetijd voor tienerouders

Als tiener mama of papa worden zet je leven op zijn kop. Deelnemen aan een vrijetijdsaanbod zoals andere jongeren dat doen is niet eenvoudig. Het aanbod is niet aangepast aan de noden van tienerzwangeren of – ouders. Sinds 5 jaar kunnen deze jongeren terecht bij TEENS, een vrijetijdsaanbod van LEJO vzw, dat rekening houdt met hun gezinssituatie.

Tienerouders geraken vaak afgesneden van hun vrienden, school, vrije tijd. Hun levenspatroon is grondig gewijzigd en verschilt sterk van dit van hun leeftijdsgenoten. Ook het vrijetijdsaanbod is niet aangepast aan hun noden waardoor ze al snel afhaken. Veel tienerouders zijn op zoek naar een netwerk van mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. Ze willen weten dat ze niet de enige zijn en zij op zoek naar wat begrip. Hun vroegere vrienden laten hen vallen, omdat ze geen tijd meer hebben om eens op stap te gaan. Andere tienerouders kunnen daar wel begrip voor opbrengen. Tienermama S. (17j.) : “TEENS biedt de kans om gewoon eens naar buiten te gaan, met vrienden. Andere tienermoeders begrijpen je wél, ook als je eens afhaakt omdat je te moe bent. Mijn gewone vrienden zouden zeggen: ga je weer niet meer naar buiten, ga je weer niet uit? Je bent saai, je zit altijd binnen, …”.

Tienerouders hebben zoals alle jongeren nood aan vrienden en een sociale omgeving die hen ondersteunt in hun verdere ontwikkeling en stappen in het leven. LEJO startte daarom in 2012 de TEENS-werking, in de eerste plaats voor jongeren die deze ondersteunende omgeving missen en zich daardoor in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. Het aanbod bestaat uit tienermoederweekends, daguitstappen, een gezinsreis en een tweewekelijkse ontmoetingslounge in Gent. TEENS houdt wel rekening met hun specifieke noden. Er wordt gezorgd dat zowel ouder, als kind kunnen deelnemen én dat dit in een veilige omgeving gebeurt. De kindjes kunnen veilig spelen, maar ook de moeders kunnen zich veilig voelen in hun rol als moeder én kunnen tegelijk tiener of puber zijn. TEENS biedt zo ook de ruimte om onderling ervaringen te delen, te leren van elkaar en elkaar te ondersteunen. Tienermama L. (19j.): “De activiteiten zijn aangepast aan kind en mama. Ik moet niet gaan paintballen. Het is gewoon een heel andere insteek. Er zijn bedjes, er is speelgoed en we kunnen ook dingen doen die we zelf graag doen.” Tienerouderwerkster Lien: “Ze zijn mama, maar ze zijn ook nog puber. Vaak is het heel moeilijk voor die meisjes om hierin een evenwicht te vinden. In TEENS kunnen ze puber en mama zijn.”

Vanuit onze TEENS-werking merkten we dat tienermoeders ook nood hebben aan ondersteuning op andere levensdomeinen dan de vrije tijd. Ook verschillende welzijnsorganisaties gaven aan dat zij tienermoeders in een maatschappelijk kwetsbare positie moeilijk bereiken. Daarom startten we sinds 2015 i.s.m. het OCMW Gent met een mobiele tienermoederwerkster die tienermoeders in een maatschappelijk kwetsbare positie opzoekt en samen met hen bekijkt welke ondersteuning nodig is op het vlak van opvoeding, onderwijs, huisvesting, welzijn, werk, …..

De mobiele tienermoederwerkster bouwt samen met hen bruggen naar het netwerk zodat de tienermoeders na verloop van tijd zelfstandig hun weg vinden. Mobiele tienermoederwerkster Maja: “De mobiele werking wordt door de tienermoeders en de partners als zeer zinvol ervaren omdat het project flexibel kan inspelen op heel diverse ondersteuningsnoden en zo een lacune invult. Als er zich een crisissituatie voordoet kan ik heel flexibel tijd vrij maken voor de tienermama. Het helpt enorm dat ik ook naar hen kan toe komen. Zo ben ik een vaste vertrouwensfiguur in het brede netwerk. Partners geven aan dat dit project een missing link invult tussen de dienstverleners en door zijn flexibele aanpak dicht bij de tienermoeders er in slaagt om deze jongeren in een zeer kwetsbare positie toch te bereiken en hun maatschappelijke positie te versterken.”

LEJO viert het 5-jarig bestaan van TEENS met een toonmoment op 3 mei 2017 van 15 tot 19u in het Lousbergpark, Tarbotstraat 61 te 9000 Gent.