...

Haaltert verdient niet beter …

het orakel van haaltertHaaltert verdient niet beter …

Het gaat van kwaad tot erger op Haaltert. Nu worden in de politieke vendetta ook al kinderen gebruikt. Mevrouw Verbestel is van oordeel dat als zij vindt dat de gemeente onbestuurbaar is de kinderen van die gemeente dat ook moeten weten en voelen. De “buitenspeeldag”, een evenement dat in gans Vlaanderen georganiseerd wordt en ook in Haaltert gepland was werd noodgedwongen binnen gehouden. Het gaat niet goed in de gemeente en de kinderen dienen dat te weten en vooral te voelen. Er is wel geld voor dure advocaten die de onbestuurbaarheid van de gemeente, haar gelijk en dat van een paar anderen, moeten aantonen maar er is geen geld voor de kinderen van onze gemeente. De gemeentekas lijkt wel een spaarpot voor zelfbediening van diegenen die er dichtst bij zitten om er hun eigen belang mee te financieren. Mevrouw Verbestel heeft duidelijk de verkeerde handleiding “democratie voor dummies” gelezen. Het lijkt er sterk op dat haar boekje door mensen als meneer Erdogan geschreven is.

Ze was niet aanwezig toen het schepencollege het evenement goedkeurde en achteraf is het niet in haar opgekomen om dit evenement dan maar door privé initiatief te laten sponseren. Net zoals het nog niet in haar opgekomen om de advocaten die haar en paar anderen perse aan de macht moeten brengen zelf te betalen.

Veel mensen zouden de sponsering van het evenement met liefde gedaan hebben. Het is ten slotte voor kinderen. Maar nee : we moeten met zijn allen, dus ook de kinderen, voelen wat ze wilt. Dit is haar perceptie van haar vorige verkiezingsslogan : “een warm Haaltert”.

Kinderen gebruiken in een politieke vendetta is een voorrecht van geradicaliseerde personen die alle voeling met de werkelijkheid verloren hebben. Zo zijn er helaas meer en meer.

Hoelang deze waanzin nog gaat duren weet niemand. Wel weten we dat er volgend jaar nieuwe verkiezingen zijn. Dat ze met deze chantage haar eigen ruiten in gooit lijkt haar niet te deren : de arrogantie van de macht. Ze is er van overtuigd om toch weer verkozen te worden.

Het lijkt er op dat Haaltert bij de volgende verkiezingen zal moeten kiezen tussen het voor zichzelf opkomen om dit soort toestanden in de toekomst onmogelijk te maken of zich verder zal laten meesleuren in een door persoonlijke rancune geïnspireerde strijd die op het politieke toneel wordt uitgevochten.

Wie voor het eerste, de ratio, kiest zal er dan wel moeten voor zorgen dat diegenen die nu al maanden de gemeente terroriseren geen kans meer krijgen. Pas dan zal Haaltert beter verdienen.

Mevrouw Verbestel, de gemeente en de gemeentekas zijn niet van u maar van ons allemaal. U hebt een mandaat gekregen om voor 6 jaar de gemeentelijke financiën mede te helpen beheren niet om er een persoonlijke vendetta mee te gaan financieren. Het besturen van de gemeente is trouwens ook al niet erg succesvol geweest.

Bonifaas Boni.