...

Nucleaire expertise van SCK in Mol

dokterMinisterraad geeft nieuwe impuls aan nucleaire expertise van SCK in Mol

Het nationaal instituut voor radio-elementen in Fleurus staat in voor het bewerken van medische radio-isotopen tot producten voor de nucleaire geneeskunde (medische beeldvorming, stralingstherapie, …). Bij hun activiteiten vormt zich een hoogverrijkt restproduct waarvoor zij geen bestemming hebben. Dit product is echter wel geschikt om opnieuw basisisotopen te produceren die kunnen gebruikt worden in de nucleaire geneeskunde en industrie. Tot voor kort overwoog men deze uit te voeren naar Frankrijk (Areva), terwijl het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol alle kennis in huis heeft om deze materialen zelf te verwerken. In hun BR2-reactor produceren ze immers nu al 20-25 procent van de wereldbehoefte aan radio-isotopen. De ministerraad gaf vandaag haar goedkeuring aan de samenwerking tussen beide instellingen.

Kamerlid Bert Wollants reageert tevreden: “Het SCK staat bijzonder hoog aangeschreven als het gaat om haar kennis en onderzoek in de nucleaire industrie. Door deze samenwerking wordt de grondstof beschikbaar om voor de volgende 28 jaar medische radio-isotopen te produceren. Hiermee bevestigen we de positie van het SCK en bij uitbreiding van de hoogtechnologische nucleaire cluster in Mol-Dessel aan de wereldtop van de nucleaire geneeskunde.”

Met de productie van radio-isotopen draagt SCK bij aan heel wat sectoren en onderzoek. Op medisch vlak onder andere voor medische beeldvorming en kankertherapie. Industriële toepassingen van radio-isotopen zijn dan weer de productie van silicium voor halfgeleiders die worden gebruikt in elektrische wagens en systemen voor zonne- en windenergie. Dat het SCK met deze beslissing wordt erkend voor haar kennis op vlak van nucleaire spitstechnologie is voor Wollants alvast een belangrijk signaal voor het onderzoekscentrum.