...

HoGent Campus Aalst in ondernemersmodus

HoGent Campus Aalst in ondernemersmodus
HoGent Campus Aalst in ondernemersmodus

HoGent Campus Aalst in ondernemersmodus

Om haar studenten nog beter af te stemmen op de arbeidsmarkt van de toekomst, ontwikkelt HoGent Bedrijf en Organisatie een vernieuwd onderwijsconcept van de bacheloropleidingen, bedrijfsmanagement en toegepaste informatica. Hierdoor speelt de HoGent in op de sterk evoluerende maatschappij en de veranderende noden voor toekomstige werknemers.

Het nieuwe onderwijsconcept heet ‘chaordisch leren’. Dat is een nieuwe vorm van ondernemend en samenwerkend leren waarbij er ruimte is voor experiment, ondernemerschap en een onderzoekende houding. De student leert door dingen uit te proberen en te leren uit fouten. De HoGent neemt deze maatschappelijke uitdaging alvast ernstig.

De studenten worden opgeleid naar dezelfde einddoelen als de studenten op onze andere campussen (namelijk de opleidingsspecifieke leerresultatenkaders) en zij zullen dus dezelfde professionele mogelijkheden hebben. Meer zelfs, met het nieuwe onderwijsconcept zullen studenten gedurende hun studententijd heel nauw samenwerken met organisaties buiten de school waardoor jobzekerheid gegarandeerd is. En voor ondernemende studenten wordt een traject uitgewerkt waarbij ze worden klaargestoomd om succesvol voor hun eigen zaak te gaan.

Door dit project zal onze campus er helemaal anders gaan uitzien. Er komen minder traditionele lessen met een andere opbouw van het academiejaar. Vanaf dag één gaan de studenten echte uitdagingen aan in de vorm van projecten met bedrijven, organisaties en openbare partners. Natuurlijk is er de beschermende omgeving van de hogeschool, die coaching biedt, voorbeelden en rolmodellen. Onze studenten krijgen drie jaar de tijd, en veel begeleiding, om zichzelf te ontwikkelen tot creatieve, kritische en zelfsturende professionals. Ze moeten zelf doelen formuleren, en verantwoordelijkheid opnemen voor de resultaten die ze bereiken. En dat doen ze individueel én in multidisciplinaire teams. Samenwerkend leren staat daarom centraal in ons concept.

Op de HoGent campus Aalst vind je werklokalen en flexibele ruimtes, makerspaces en plaatsen waar onze partners (bedrijven, organisaties, stadsbesturen, verenigingen) samenwerken met docenten en studenten. Met echte uitdagingen aan de slag gaan betekent ook dat de studenten echte, originele en vernieuwende oplossingen kunnen uitwerken. De inrichting van het Broeikaslokaal is een eerste stap, het nieuwe onderwijsconcept een volgende en dit wordt uitgerold vanaf het academiejaar 2018-2019.

Naast het reguliere onderwijs werken we ook een opleidingsaanbod uit in het kader van levenslang leren. De tijd dat je afstudeerde in een bepaald profiel en eenzelfde job had voor de rest van je leven ligt ver achter ons. Nieuwe competenties moeten worden aangeleerd, zeker als we allen langer zullen werken. Ook een aanbod aan summercamps wordt uitgewerkt. En we willen de ruimere omgeving een stem geven in onze campus. Zo’n moderne en mooie campus in het stadshart moet optimaal benut worden. Zo neemt de HoGent een voortrekkersrol op zich in het ontwikkelen van een ecosysteem binnen een stad, niet alleen met de verspreiding van kennis, maar ook met het openstellen van haar beschikbare infrastructuur voor andere initiatieven. Een concreet voorbeeld is de organisatie van Codefever, programmeerlessen voor kinderen, op de campus op zaterdag.

Tijdens de opendeurdag op zaterdag 22 april worden de nieuwe ruimtes opengesteld, kan er worden geëxperimenteerd met nieuwe technologieën zoals een hololens en een virtual realitybril. Toepassingen die geïntegreerd worden in het onderwijs van de toekomst.