...

Stakingsvergoedingen voor gevangenen

Stakingsvergoedingen voor gevangenen - celStakingsvergoedingen voor gevangenen moeten onmiddellijk stoppen

Vorig jaar betaalde de Belgische Staat maar liefst 75.000 euro aan schadevergoedingen voor gevangenen die niet konden werken door cipierstakingen. Voor de N-VA is deze vergoeding totaal onlogisch en kan ze best zo snel mogelijk worden afgeschaft. “Een gewone werknemer die niet op zijn werk geraakt door bijvoorbeeld de zoveelste treinstaking, krijgt daar ook geen schadevergoeding voor en moet vaak zelfs nog een dag vakantie opofferen”, reageert Kamerlid Sophie De Wit.

Met pennentrek van Geens is vergoeding verleden tijd
Minister Geens haalt aan dat hij verplicht is om deze vergoedingen te betalen. “Het systeem is destijds ingevoerd door gewezen PS-minister Laurette Onkelinx, ter compensatie voor de gevangenen die niet aan het werk konden door een staking van de cipiers. Veel verdienen gevangenen niet, maar met het geld kunnen ze wel wat extra’s aanschaffen in de gevangeniskantine of hun slachtoffers vergoeden. Maar de schadevergoedingen zijn niet via wet ingevoerd, maar via een ministeriële omzendbrief van Onkelinx. Minister Geens kan die omzendbrief dus intrekken via een eenvoudige pennentrek. De N-VA roept de minister dan ook op om deze onlogische en geldverkwistende PS-maatregel ongedaan te maken. Justitie zou die 75.000 euro goed kunnen gebruiken voor andere doeleinden”, vindt De Wit.

Dringend tijd voor minimale dienstverlening
Het hoge bedrag aan schadevergoedingen is ook een gevolg van de lange stakingsgolf in de Franstalige gevangenissen in het voorjaar van 2016, toen de Franstalige cipiers maandenlang staakten tegen de rationaliseringsplannen van de federale regering. “Het toont eens te meer aan dat het hoog tijd wordt voor een minimale dienstverlening in de gevangenissen. Dat staat ook in het regeerakkoord. Het zou onze maatschappij heel wat besparen, niet alleen aan deze stakingsvergoedingen die dan onnodig zijn, maar ook aan de talloze politieagenten die niet langer de cipiers moeten vervangen tijdens hun staking. Minister Geens voert al lang overleg met de sociale partners en hoopt tegen de zomer met een plan te komen. De N-VA zal daar in de commissie Justitie alvast haar volledige en constructieve medewerking aan verlenen”, besluit Sophie De Wit.