...

Circulatieplan Gent: ook op dag twee verloopt alles rustig

Circulatieplan Gent: ook op dag twee verloopt alles rustig - foto gent

Op maandag 3 april is officieel het Gentse Circulatieplan van start gegaan. Ook de tweede dag na de invoering van het nieuwe Circulatieplan verloopt rustig. De Stad Gent blijft de situatie op de voet volgen.

Kleine aanpassingen naar aanleiding van meldingen

In de Commandopost van de Stad Gent wordt de verkeerssituatie in Gent op de voet gevolgd. Er zijn medewerkers op straat die alles in de gaten houden. Met een helikopter is er twee keer een vlucht gemaakt boven de stad om in één beweging een volledige stand van zaken te krijgen: tijdens de ochtendspits en ook nog eens ’s middags. Verschillende medewerkers van Gentinfo en van het Mobiliteitsbedrijf geven door welke knelpunten of problemen er gemeld worden. En ook de sociale media worden constant gemonitord.

‘Die meldingen worden stuk voor stuk geanalyseerd. Indien nodig en mogelijk, wordt er onmiddellijk ingegrepen. Er is op dinsdagvoormiddag geen enkele grote interventie nodig geweest. Enkele voorbeelden van aanpassingen: aan het kruispunt Ottogracht is het verbodsbord C3 een klein beetje verplaatst zodat het zichtbaarder is voor verkeer dat bijvoorbeeld uit de richting Steendam komt en aan de Nieuwevaart is de timing van de verkeerslichten wat aangepast in functie van de doorstroming.’

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Check op voorhand uw route van A naar B

De Stad Gent wil alvast alle inwoners bedanken voor de inspanningen die zij al hebben geleverd. Van op dag 1 waren er vrij weinig problemen omdat veel Gentenaars en Gentbezoekers goed op de hoogte waren. De mensen bleven ook geduldig wanneer zij werden geconfronteerd met onverwachtse situaties of veranderingen in het straatbeeld.

 

Wie nog informatie zoekt, kan terecht bij het Mobiliteitsbedrijf en op de Mobiliteitslijn. Alles in Gent blijft trouwens bereikbaar. Wel checkt men best even vooraf of er iets is veranderd aan de route die men meestal volgt: via www.stad.gent/vananaarb